Tiếng Anh 11 Unit 3: Skills – Soạn Anh 11 trang 34

Tiếng Anh 11 Unit 3 Skills giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi từ phần reading, speaking, Listening, Writing tiếng Anh trang 34 →37 để chuẩn bị bài Becoming Independent trước khi đến lớp.

Soạn Skills Unit 3 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 11 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 11. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Soạn Unit 3 lớp 11 Skills

Reading

Câu 1

Work with a partner, ask and answer the questions. Làm việc với bạn bên cạnh, hỏi và trả lời câu hỏi.

Đáp án

1. Bạn có bao giờ quên làm bài tập về nhà không?

2. Bạn có thường xuyên phấn đầu hoàn thành thời hạn không?

3. Bạn quản lý thời gian của bạn như thế nào?

Câu 2

Read the text and select the statement that expresses its main idea. Đọc bài đọc và chọn câu diễn tả ý chính của bài.

Đáp án D

Câu 3

Read the text again. Dccidc whether the sentences are true (T), false (F), or not given (NG). Đọc lại bài đọc rồi quyết định xem những câu sau đây đúng (T), sai (F) hay không có thông tin (NG).

Đáp án

Câu 4

Answer the following questions. Trả lời những câu hỏi dưới đây

Đáp án

1. With good time-management skills, vou don’t feel very stressed when exam dates are approaching; you can act more independently and respossibly, get better grades at school and have more time for family and friends.

2. Write the things you will have to do on a planner or an app on your mobile device, and put time limits on them.

3. So you can check them later.

4. Decide what is important to you and give it the most of vour time or add it to the top of your list.

5. Once routines are developed, they take less time to do.

Hướng dẫn dịch đoạn văn

Kỹ năng quản lý thời gian

Việc trở thành người độc lập là khả năng tự chăm sóc bản thán và không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai khác. Đó là điều mà nhiều bạn trẻ đang nỗ lực để đạt được. Tuy nhiên khả năng sống độc lập không phải phát triển tự nhiên: bạn cần có một số kỹ năng sống để không phụ thuộc vào cha mẹ hoặc anh chị mình. Trong số những kỹ năng đó thì kỹ năng quan lý thời gian có lẽ là kỹ năng quan trọng nhất. Khi bạn có kỹ năng quản lý thời gian tốt, bạn sẽ có được sự tự tin và sự tự tôn trọng bản thân. Những kỹ năng này cũng sẽ giúp bạn làm tốt công việc hàng ngày của bạn bao gồm cả trách nhiệm của bạn ở trường cùng như ở nhà. Nếu bạn sử dụng thời gian một cách khôn khéo, bạn sẽ không cảm thấy bị áp lực khi ngày thi đến gần. Bạn còn có thể hành động một cách độc lập và có trách nhiệm hơn, đạt nhiều điểm cao hơn ở trường và có thêm nhiều thời gian hơn dành cho gia đình và bạn bè.

Có được kỹ năng quản lý thời gian cũng không phai là quá khó. Đầu tiên bạn hãy lập kế hoạch cho những việc bạn cần làm trên bảng kế hoạch hoặc trên một ứng dụng ở điện thoại di động của bạn. Hãy sắp xếp chúng theo thời gian biểu đế sau đó bạn có thể kiểm tra. Bạn hãy xác định bạn cần bao nhiêu thời gian cho mỗi công việc và giới hạn thời gian cho công việc dỏ. Thứ hai, bạn hãy ưu tiên cho các hoạt động của bạn. Nếu bạn có qua nhiều việc phải làm trong một ngày hay một tuần, bạn có thể sẽ lúng túng vì phải tìm cách thu xếp công việc. Vì thế mà hãy quyết định việc nào là quan trọng với bạn và dành nhiều thời gian nhất cho công việc dó hoặc xếp nó lên đầu danh sách. Thứ ba, bạn hãy xây dựng lại thói làm việc hàng ngày vì khi đã thành lề thói hàng ngày thì chúng sẽ tốn ít thời gian thực hiện hơn.

Xem Thêm:  Tổng hợp bài tập ôn hè môn Toán, Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2

Kỹ năng quản lý thời gian không thể trong một ngày mà có được. Tuy nhiên khi bạn đă có những kỹ năng đó, chúng có thể giúp bạn trở nên độc lập.

Câu 5

Work in groups. Discuss the questions. Làm việc theo nhóm. Thảo luận các câu hỏi.

Bạn có kỹ năng quản lý thời gian nào được đề cập trong văn bản? Bạn cần phát triển kỹ năng nào?

Speaking

Câu 1

The table below presents the skills teens need to develop in order to he independent, and the reasons why those skills are necessary. Work in pairs. Discuss and match the skills with the appropriate reasons.

Bảng dưới đây trình bày những kỹ năng các bạn thanh thiếu niên cần xây dựng cho mình để trở thành người độc lập và lý do tại sao những kỹ năng đó là cần thiết. Làm việc theo cặp. thào luận và ghép các kỹ năng với những lý do phù hợp.

Đáp án

Hướng dẫn dịch

1. Tìm thông tin – Bạn nghĩ một cách động lập để đưa ra những quyết định sáng suốt.

2. Tự mình đi – Bạn không phụ thuộc vào người khác để đi đến nơi nào đó và việc đến trễ

3. Đối mặt với sự cô đơn – Bạn nghĩ một cách độc lập và đưa ra những quyết định sáng suốt.

4. Dọn dẹp gọn gàng – Các hoạt động như giặt quần áo hoặc dọn dẹp nhà cửa là những công việc hàng ngày quan trọng.

5. Sức khỏe và vệ sinh – Giữ cho cơ thể khỏe mạnh và vệ sinh sẽ cho bạn cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn.

6. Giải quyết vấn đề – Bạn có được sự tự tin trong khả năng của bạn để đưa ra quyết định tốt và không tránh được các vấn đề.

7. Giao tiếp giữa các cá nhân – Bạn giao tiếp hiệu quả và hòa hợp với những người xung quanh.

Câu 2

Lan and Minh are talking about what they think are the most important skills the need in order to be independent. Use the words in the box to complete their conversation. Then practice it in pairs.

Lan và Minh đang nói về những điều họ cho là những kỹ năng quan trọng nhất để trở thành người độc lập. Hãy dùng từ cho trong khung để hoàn thành cuộc nói chuyện của các bạn ấy rồi tập hội thoại theo cặp.

Đáp án

1. loneliness; 3. Interpersonal communication;

2. decisions; 4. communicate;

Hướng dẫn dịch

Lan: Minh, bạn nghĩ kỹ năng sống nào là quan trọng nhất?

Minh: Theo tôi, đối phó với cô đơn là kỹ năng quan trọng nhất.

Lan: Thật sao? Tại sao bạn nghĩ vậy?

Minh: Bởi vì thiếu kỹ năng này có thể khiến tôi cảm thấy chán nản và tôi có thể đưa ra những quyết định sai lầm trong cuộc sống của mình. Thế còn bạn? Kỹ năng nào là quan trọng nhất đối với bạn?

Lan: Kỹ năng giao tiếp cá nhân. Bởi vì chúng có thể giúp tôi giao tiếp hiệu quả và hòa hợp với những người xung quanh tôi.

Câu 3

If you want to he independent, which of the skills in 1 are the most important for you? Work in pairs. Use the ideas in 1 to have a similar conversation as the one in 2.

Nếu bạn muốn độc lập, theo bạn kỹ năng nào ở bài tập 1 là quan trọng nhất? Theo cặp. Hãy sử dụng những ý tưởng ở bài tập 1 làm thành một cuộc hội thoại tương tự như ở bài tập 2.

Listening

How parents help you become independent

Câu 1

Look at the photo and answer the questions. Hãy nhìn tranh và trả lời câu hỏi.

– Những người trong tấm ảnh đang làm gì?

– Bạn có nghĩ rằng cậu bé cần sự trợ giúp của cha mình để học lái xe đạp một cách độc lập?

Đáp án

– The boy is learning to ride a bike. His father is helping him to learn to ride it independently.

– Yes, his father will help him avoid having accident.

Câu 2

Listen to an interview on Life Skills, the most popular radio show for teens and parents, and match the statements with the speakers. Hãy nghe cuộc phỏng vấn nói về Những kỹ năng sống, chương trình phát sóng truyền thanh được yêu thích nhất dành cho tuổi thiếu niên và các bậc phụ huynh rồi ghép những lời phát biểu theo đúng người nói.

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 7: Nghị luận về chủ đề Hãy biết quý thời gian (Dàn ý + 13 mẫu)

Bài nghe

Đáp án

Long: b, f Tuan: a,d Minh: c, e

Câu 3

Answer the questions. Trả lời các câu hỏi.

Đáp án

1. Because they didn’t let him do any household chores and drove him to school until he finished Grade 9.

2. To voice (speak out) his opinions.

3. They focus on teaching him about responsibility.

4. If he does his responsibility well, they give him a reward.

5. To do chores and follow a set routine.

6. He can make his own choices about these items.

Nội dung bài nghe

MC: Hello and welcome to Life Skills, the most popular radio show for teens and parents. Today. I’ve invited three Grade 11 students to share with us how their parents help them to become independent. Long, would you like to start?

Long: Hi. well. I’m the only child, so my parents tend to be overprotective of me.

They didn’t let me do any household chores and drove me to school until finished Grade 9. However, since I was a little child. I’ve always been encouraged to voice my opinions. My parents even aske for my opinion before they make important family decisions.

MC: That’s great. That helps you develop self-confidence. And Tuan? How do your| parents help you become independent?

Tuan: Well, my parents focus on teaching me about responsibility. I’m given a list on responsibilities, such as doing household chores, looking after my grandparents… And my parents make sure that I fulfill all of them. If I fail. I get punished. Bui if I do them well, I get a reward. This keeps me motivated.

MC: Your parents seem strict, but also very fairễ What about you, Minh?

Minh: My parents set some limits and establish rigid rules about important issues. I have to do chores and follow a set routine. But I can make my own choices about personal things such as clothes, books or toys. My parents encourage me to consider all options before making my own decisions.

MC: Yes, setting limits can teach you self-discipline, and keep you safe and healthy.

It’s also great that your parents teach you decision-making skills. I hope thai one day you’ll be ready to leave home and live independently. Thank you so much for joining the show.

Câu 4

Work in groups. Tell your group members whether you were brought up in the same way as Long, Tuan, or Minh. Làm việc theo nhóm. Hãy nói cho các thành viên trong nhóm biết em có được dạy giống như Long, Tuấn hay Minh không.

Writing

Câu 1

Read the advertisement for life skills courses in Teenage Magazine below and answer the questions. Hãy đọc mục quảng cáo về các khóa học kỹ năng sống trên Tạp Chí Thiếu Niên dưới đây rồi trả lời câu hỏi.

Đáp án

1. Courses that teach the skills people need to become independent.

2. Those who want to be independent / live on their own successfully.

3. The skills to overcome the feeling of loneliness.

4. A discount on tuition fee.

5. Write to Ms Angela Brown.

Hướng dẫn dịch

TRUNG TÂM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGÔI SAO XANH

Những kỹ năng bạn cần để trở thành người độc lập

Bạn có muốn trở thành người độc lập?

Bạn có muốn sống dựa vào chính minh một cách thành công?

Vậy thì hãy theo khóa học của chúng tôi. Chúng tôi sẽ dạy cho bạn những kỹ năng bạn cần.

Chúng tôi có rất nhiều khóa học khác nhau dành cho bạn:

Đối mặt với sự cô đơn

Đặt mục tiêu

Xư lý sự căng thẳng

Quản lý thời gian

Các kỹ năng tương tác cá nhân và nhiều hơn nữa …

Hãy ghi danh theo học ngày hôm nay và được xếp vào lớp nhừng người đến sớm

Để biết thêm thông tin, hãy viết thư về:

Ms. Angela Brown, Blue Rose Rd. Chanel. FL 32924

Câu 2

Denise is interested in the life skills courses. Below is her letter asking for further information, but the parts are jumped-up. Put them in the right order according to the template on page 32. Denise quan tâm đến khóa học dạy kỳ năng sống. Dưới đây là bức thư cô ấy viết yêu cầu niết thèm thông tin, nhưng những phần trong bức thư đã bị đảo lộn. Hãy xếp chúng lại theo đúng thứ tự theo mẫu viết thư ở trang 32.

April 21st, 2013

Dear Ms Brown,

d. I am writing to enquire about the life skills courses you advertised in Teenage Magazine.

a. I am a first year student and live away from home. Although I have close friends, I miss my family very much. I don’t like being alone and I always need someone to be around me. I don’t know how to overcome the feeling of loneliness so I can become more independent.

Xem Thêm:  Bộ câu hỏi về nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

f. Could you advise me which of the courses I should take?

b. I would also like to know how much the tuition fee will be if I enrol early.

e. I hope that your answers to my questions will help me to make the right decision about the course.

c. Thank you very much for your time. I look forward to hearing from you.

Sincerely, Denise

Dịch nghĩa

Ngày 21 tháng 4 năm 2013

Chị Brown thân mến,

d. Tôi viết thư để hỏi về các khóa học về kỹ năng sống mà bạn đã quảng cáo trong Tạp chí Thanh thiếu niên.

a. Tôi là sinh viên năm thứ nhất và sống xa nhà. Mặc dù tôi có bạn thân, tôi nhớ gia đình tôi rất nhiều. Tôi không muốn ở một mình và tôi luôn cần một ai đó ở bên cạnh tôi. Tôi không biết làm thế nào để vượt qua cảm giác cô đơn để tôi có thể trở nên độc lập hơn.

f. Chị có thể tư vấn cho tôi về những khóa học nào tôi nên tham gia?

b. Tôi cũng muốn biết khoản học phí sẽ là bao nhiêu nếu tôi ghi danh sớm.

e. Tôi hy vọng câu trả lời của chị cho những câu hỏi của tôi sẽ giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn về khóa học.

c. Cảm ơn chị rất nhiều vì thời gian của chị . Tôi mong muốn được nghe từ chị.

Trân trọng,

Denise

Câu 3

Match each problem with its sign. Then discuss with a partner. Hãy ghép từng vấn đề một với các dấu hiệu của nó. Sau đó thảo luận với bạn bên cạnh.

Đáp án

Problems

(Vấn đề)

Signs

(Dấu hiệu)

1. Lacking time-management skills

(Thiếu kỹ năng quản lý thời gian)

c. Can’t schedule tasks effectively.

(Không thể sắp xếp công việc một cách hiệu quả.)
d. Don’t know how to prioritise tasks.

(Không biết làm thế nào để sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc.)

2. Suffering from stress

(Bị căng thẳng)

a. Can’t concentrate and have memory problems.

(Không thể tập trung và có vấn đề về trí nhớ.)
e. Always feel worried and can’t sleep well at night.

(Luôn luôn cảm thấy lo lắng và không thể ngủ ngon vào ban đêm.)

3. Lacking interpersonal communication skills

(Thiếu các kỹ năng giao tiếp liên nhân)

b. Don’t feel comfortable when talking to people or working in a group.

(Không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với mọi người hoặc làm việc trong một nhóm.)
f. Have difficulty in communicating ideas or opinions.

(Gặp khó khăn trong việc truyền đạt ý tưởng hay ý kiến.)

Câu 4

Imagine that you have one of the problems above. Write a letter similar to the one in 1 to Ms Brown for advice on a suitale course and get further information about: Hãy tưởng tượng rằng em gặp phải một trong những vấn đề trên. Hãy viết một lá thư tương tự như trong bài tập 2 cho cô Brown về một khóa học thích hợp và hỏi thêm thông tin về:

course duration (thời lượng khóa học)

lecturer / trainer (giáng viên / huấn luyện viên)

starling date (ngày bắt đầu học)

certificate, etc (chứng chỉ …)

Đáp án

November 11th, 2020

Dear Ms Brown.

I am writing to ask you about the life skills courses you advertised in the Youth Magazine.

I am now in Grade 11 and have a lot of work to do but I don’t manage time properly to complete all tasks.

Could you advise me how I can use my time properly? I would also like to know which course is suitable for me and how much the tuition fee will be. I would be grateful if you could give me more information about the course duration, the trainer in charge, the starting date and the certificate I will receive after finishing the course.

I hope that your answer will help me make the right choice. I’m looking forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Trinh Thi Thanh

5/5 - (451 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Toán 6 Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

T6 Th2 18 , 2022
Giải Toán lớp 6 Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác. Tài liệu được biên soạn […]
Toán 6 Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 - toan 6 bai 8 dau hieu chia het cho 2 cho 5 159954