Tiếng Anh 11 Unit 10: Project – Soạn Anh 11 trang 69 – Tập 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 10 Project giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 69 để chuẩn bị bài Healthy lifestyle and longevity trước khi đến lớp.

Soạn Project Unit 10 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 11 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 10 Project lớp 11 trang 69, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 11 Unit 10: Project

1. Work in groups of four or five. Choose one of the projects. (Làm việc theo nhóm 4-5 người. Chọn một trong những đề tài sau)

Project A: Look for information about one of the longevity hot spots and prepare a presentation to deliver to the class. (Đề tài A: Tìm thông tin về một trong những điểm nóng về tuổi thọ, chuấn bị và trình bày đề tài này trước lớp.)

Thông tin tham khảo:

Notes on factors that help local residents to live longer

The Okinawan’s secret lies in two things – their food and their attitude towards life. Their regular diet is based largely on rice, fish and vegetables. They also eat plenty of tofu and sweet potato. The elderly have surprisingly low depression levels. On the streets of Okinawa, people aged 90-100 are found riding motorcycles or mountain bikes, practising karate and kendo, walking several kilometres dailv. and even working in vegetable gardens.

Xem Thêm:  Chính tả bài Cóc kiện trời trang 124 - Tiếng Việt Lớp 3 tập 2 - Tuần 33

Sardinia’s secret to longevity is diet and lifestyle. Local residents’ diet IS rich in healthy nutrients from fresh vegetables prepared simply with olive oil and served with lemon, garlic and other spices. In Sardinia, the elderly continue to be held in high regard and actively take part in family life as well as social activities.

Nicoya’s secret lies in the local residents’ diet, lifestyle and climate. Corn and beans, which are health) and hieh in fibre, are their main foodề There is lots of sunshine, and people get more vitamin D and fewer respiratory diseases. Local people enjoy doing physical work all their lives and find joy in everyday chores.

Project B: Contact three or four people over 70 years old and collect information about them. Use the table below as a guide. (Hãy tiếp xúc với 3-4 người trên 70 tuổi và thu thập thông tin về họ, dùng thông tin hướng dần trong bảng dưới đây.)

Gợi ý trả lời

Học sinh tiếp xúc 3-4 người trên 70 tuổi, có thể là hàng xóm và ghi lại vắn tắt câu trả lời của họ về tuổi tác, nơi ở, thức ăn yêu thích, hình thức rèn luyện thân thể…

Compare the information about these people and find out any common features. Present your report to the whole class (So sánh thông tin về những người này và tìm ra những nét chung rồi trình bày trước lớp.)

5/5 - (788 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Soạn bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

T4 Th2 16 , 2022
Hôm nay, chiase24.com sẽ cung cấp tài liệu Soạn văn 9: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten, vô cùng hữu ích. Soạn bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten Mong rằng với tài liệu này, các bạn học sinh lớp 9 […]
Soạn bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten