Tiếng Anh 11 Review 3: Language – Soạn Anh 11 trang 42

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 11 Review 3: Language giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 42.

Review 3 lớp 11 trang 42 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 11 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 11. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh khác tại chuyên mục Học tiếng Anh. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 11 Review 3: Language

Câu 1

Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Dùng dạng đúng của từ cho trong khung đố hoàn thành câu.)

1. carbon footprint 2. excavation 3. intact 4. academic 5. undergraduate

Câu 2

Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành câu, dùng dạng đúng của từ cho trong ngoặc.)

1. further 2. lower 3. heat-related 4. Scenic 5. cultural

Câu 3

Listen and mark the intonation patterns of the questions. Then practise reading the sentences. (Nghe và đánh dấu mẫu ngữ điệu câu hỏi, sau đó thực hành đọc những câu hỏi đó.)

1. A: Would you like to go on a cultural tour ( ↑ ) or an architectural tour ( ↓ )?

B: I’d like to go on a cultural tour.

Xem Thêm:  Tiếng Anh 9 Unit 9: Project - Soạn Anh 9 trang 41

2. A: Would you like to visit My Son Sanctuary ( ↑ ) or Hoi An Ancient Town ( ↓ )?

B: I’d like to visit Hoi An Ancient Town.

3. How should I apply for a place at a us university ( ↓ )?

4. Is there an application deadline for early decision ( ↑ )?

5. A: Fossil fuels were formed from the remains of dead plants and animals.

B: The remains of dead plants and animals ( ↑ )?

Câu 4

Rewrite and / or combine the sentences. Begin each one as shown. (Hãy viết lại và / hoặc nối câu lại với nhau, bắt đầu bằng từ cho sẵn.)

1. Having lived near a chemical plant for many years, some villagers have now developed cancer.

2. Having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in environmental activities.

3. Mai regretted having dumped / dumping rubbish in the country park near her house.

4. The manager denied having allowed / allowing harmful gases to emit into the air from the factory.

5. They suspected Tom of having used / using explosives to kill fish in the lake.

Câu 5

Complete the scnteccs with the verbs in the box. Use the present perfect or the present perfect continuous. (Hoàn thành câu bằng động từ trong khung, dùng thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

1. has been studying 2. Have … taken 3. have been learning 4. has been living 5. has finished

Câu 6

Finish the incomplete sentcences, using either a participle or to-infinitive clause. (Hoàn thành các câu sau, sử dụng hoặc là mệnh đề phân từ hoặc là mệnh đề động từ nguyên thể.)

1. The London Tower Bridge, measuring 244 metres long, is a World Heritage Site.

Xem Thêm:  Viết thư tiếng Anh kể về thời gian rảnh của bạn

2. Visitors come to admire the relics excavated from the ancient tombs.

3. The capital city of Ecuador was the first city in the world to be declared a World Heritage Site by UNESCO.

4. The Citadel of the Ho Dynasty, located in Thanh Hoa Province, was added to UNESCO’s World Heritage List in 2011.

5. The Complex of Hue Monuments, lying along, the Perfume River in Hue City, is a good example of a well-designed capital city.

5/5 - (376 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Phong cách ngôn ngữ khoa học - Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học

T4 Th2 16 , 2022
Phong cách ngôn ngữ khoa học là gì? Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học như thế nào? Là câu hỏi được rất nhiều bạn học sinh lớp 10 và lớp 12 quan tâm. Bởi đây là một trong các câu hỏi trọng tâm xuất hiện trong các […]
Phong cách ngôn ngữ khoa học - Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học - phong cach ngon ngu khoa hoc dac trung cua phong cach ngon ngu khoa hoc 171688