Tài liệu tự học chủ đề đạo hàm – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11

Danh mục bài viết

Tài liệu tự học chủ đề đạo hàm - Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11 - bg3 66

TÀI LIU HC TP TOÁN 11 – HK2 – ĐẠO HÀM 2

b. m s

được gọi là có đạo hàm trên đon

nếu nó có đạo hàm trên khong

và có đạo hàm bên phi ti

, đạo hàm bên trái ti

.

Qui ước: T nay, khi ta i hàm s

đạo hàm, mà không i trên khong nào,

t điều đó có nghĩa là đạo hàm tn ti vi mi giá tr thuc tập xác đnh ca hàm s đã cho.

Quan h gia s tn ti của đạo hàm và tính liên tc ca h.s

Định lí: Nếu hàm s

đạo hàm ti đim

thìliên tc tại điểm đó.

Chú ý: 1. Đảo lại không đúng, tc là mt hàm s liên tc tại đim

th không

đạo hàm tại điểm đó

2. Như vậy, hàm s không liên tc ti x

0

t không có đạo hàm ti điểm đó.

Ý nghĩa của đạo hàm

1. Ý nghĩa hình hc

a. Tiếp tuyến của đường cong phng:

Cho đường cong phng

mt đim c định

trên

, M là điểm di động trên

. Khi đó

0

là mt cát

tuyến ca

.

Định nghĩa: Nếu t tuyến

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích chất thơ trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam

0

v t gii hn

M

khi điểm

di chuy

dn ti điểm

t đường thng

M

được gi tiếp tuyến của đườ

tại điểm

. Điểm

được gi là tiếp đim.

b. Ý nghĩa hình hc của đạo hàm:

Cho hàm s

xác đnh trên khong

đạo hàm ti

0

, gi

là đồ th hàm s đó.

Định 1: Đạo hàm ca hàm s

tại đim

là

h s góc ca tiếp tuyến

M

ca

tại đim

0 0 0

;

c. Phương trình ca tiếp tuyến:

Định lí 2: Phương trình tiếp tuyến của đồ th

ca hàm s

tại điể

0 0 0

;

0 0

2. Ý nghĩa vt lí

a. Vn tc tc thi: t chuyn động thẳng xác đnh bởi phương trình:

, vi

là m s đạo hàm. Khi đó, vận tc tc thi ca chất đim ti thời điểm

đạo hàm ca hàm s

ti

.

b. Cường độ tc thi: Điện lưng

truyn trong y dẫn xác đnh bởi phương

tnh:

, vi

là hàm s đạo hàm. Khi đó, cường độ tc thi ca dòng

điện ti thời điểm t

0

là đạo hàm ca hàm s

ti

Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả chú công an (4 mẫu)

.

0

0

5/5 - (738 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

270 bài toán giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn

T2 Th2 21 , 2022
BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (QUYỂN 1) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ —————————————-————————————————————————————————-—————————————————-————————————————– CREATED BY GIANG SƠN; GACM[email protected].COM TRUNG ĐOÀN ĐỐNG ĐA; QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 3 C C H H U U Y Y Ê Ê N N Đ Đ Ề Ề P P H H Ư Ư Ơ Ơ N N […]
Tài liệu tự học chủ đề đạo hàm - Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11 - bg1 117