Phân tích sự đối lập giữa vẻ đẹp của hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực ở gia đình hàng chài là tài liệu vô cùng hữu ích. Tài liệu bao gồm dàn ý chi tiết kèm theo 2 bài văn mẫu hay được chiase24.com tuyển chọn […]