Ở những trẻ phát triển ngôn ngữ bình thường, khoảng thời gian trẻ 18 tháng tuổi đến 2 tuổi là bé đã nói được rất nhiều, biết nói chuyện khi. Đọc tiếp …