 GIÁO KHOA & PP GIẢI TOÁN 11  GV: NGUYỄN THANH NHÀN  1  : 0987. 503.911 MỤC LỤC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC ………………………………………………………….. 4 1. Độ và radian ….………………………………………………………………………….. 4 2. Các hệ thức cơ bản ..………………………….………………………………………… 4 3. Các hệ quả cần nhớ ….…………………………………………………….…………… 4 4. […]