Thơ là nghệ thuật, thơ nằm trong mạch nghệ thuật, khiến nghệ thuật chẳng thể đẹp đẽ, tròn trịa nếu thiếu thơ. Bàn về thơ, nhà phê bình văn học người Nga Bielinxki cho rằng: “Thơ, trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật”. Sau đây mời […]

Bài thơ Đất nước Nguyễn Đình Thi là một đã ghi lại và vẽ nên một hình ảnh đất nước Việt Nam với bao thăng trầm, khói lửa để đến được ngày độc lập. Đất nước xứng đáng dược coi là cuốn biên niên sử nước ta bằng thơ. Với […]