Đoạn văn tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong vườn cây (hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy) gồm 6 đoạn văn mẫu, giúp các em tham khảo để viết đoạn văn tả cảnh thật sinh động. Qua 6 đoạn văn tả cảnh […]