Steam là một phần mềm cung cấp giao diện lập trình ứng dụng, tích hợp vô số những tính năng tuyệt vời. Steam cho phép cập nhật những trò chơi điện tử hay các dịch vụ giao tiếp xã hội trên nền tảng internet. Để hiểu hơn về steam là […]