Một số câu hỏi về uống maxxhair bao lâu thì có hiệu quả Hiện tại em đang sử dụng thuốc mọc tóc Maxxhair được 1 tuần mà chưa thấy hiệu. Đọc tiếp …