Lời ngỏ báo tường 26/3 mang tới 9 mẫu lời ngỏ theo chủ đề khác nhau như Hành trình tuổi 20, Tiến lên đoàn viên, Tiếp bước cha anh, Khát vọng, Dấu chân tình nguyện, Tiến bước lên đoàn, Lên đàng, Niềm tin… Giúp các em tham khảo để hoàn […]