Đoạn trích “Lẽ ghét thương”, trích trong “Truyện Lục Vân Tiên” đã nói lên những tình cảm yêu ghét chân thành, rất phân minh và tấm lòng thương dân sâu sắc của Nguyễn Đình Chiểu.  Dưới đây là tài liệu giới thiệu về tác giả Nguyễn Đình Chiểu cũng như […]