Đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” nằm trong phần “Gia biến và lưu lạc” thuộc Truyện Kiều của Nguyễn Du. Qua đoạn trích trên, người đọc đã thấy được nỗi cô đơn, buồn tủi và tấm lòng thủy chung hiếu thảo của Thúy Kiều. Dưới đây là tài liệu […]

Câu lau sàn nhà là một trong những dụng cụ không thể thiếu đối với gia đình Việt. Vậy bạn đã hiểu rõ về sản phẩm này chưa? Tại sao trong mỗi gia đình đều cần phải có cây lau nhà? Chúng có những hữu ích và ưu điểm như […]