Lớp 1 là giai đoạn chuyển sang một môi trường học hoàn toàn mới so với giáo dục mầm non. Lúc này trẻ được học nhiều những kiến thức mới. Đọc tiếp …