Giải bài tập SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 trang 24, 25, 26 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 4: Chi tiêu hợp lí chủ đề 4: Rèn luyện bản thân. […]

Giải bài tập Hoạt động trải nghiệm 6: Xuân quê hương sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác để biết cách trả lời các câu hỏi […]

Chiều cao, cân nặng, vóc dáng: cao hơn, nặng hơn… Những thay đổi trong sinh hoạt hằng ngày: biết phụ giúp bố mẹ công việc nhà nhiều hơn Ý thức trách nhiệm đối với học tập: tự giác trong học tập hơn, học tập chăm chỉ, làm bài tập thường […]

Giải bài tập SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 trang 30, 31 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 3: Em làm việc nhà của Chủ đề 5: Em với gia đình. […]

Giải bài tập SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 trang 9, 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 4: Em và các bạn của Chủ đề 1: Em với nhà trường. […]