Khi tuyển dụng nhân viên bán hàng, CTV viết bài content website, nhân viên kinh doanh, nhân viên làm toàn thời gian và bán thời gian… ngoài việc đăng nội dung hấp dẫn ra chúng ta cũng cần một hình ảnh tuyển dụng nổi bật để mọi người chú ý đến […]