Trái Đất là hành tinh lớn nhất trong các hành tinh của hệ mặt trời. Trên đó có sự sống, có loài người và chúng ta là một trong số nhỏ hàng trăm triệu người đang sống ở đây. Những hình ảnh về Trái Đất được các phi hành gia […]