Giới trẻ ngày nay luôn muốn khám phá, tìm hiểu những điều mới lạ trên khắp thế giới, thường tụ tập chúng bạn lập thành một nhóm đi thật xa để trải nghiệm những điều mà những bạn ấy chưa từng đặt chân đến người ta còn gọi đó là […]