Tổng hợp một số mẫu giấy mời đẹp nhất
Mẫu bìa đẹp

Tổng hợp các mẫu giấy mời đẹp – Giấy mời hội nghị, dự tiệc, gặp mặt

Giấy mời được xem là một văn bản được sử dụng để thông báo đến một cá nhân hay tập thể, công ty nào đó được mời đến để tham dự một bữa tiệc, sự kiện quan trọng,vv… Có rất nhiều mẫu giấy mời khác nhau như họp lớp, họp phụ huynh, khai trương mà […]