Đặng Thai Mai
Tiểu sử

Đặng Thai Mai: Tiểu sử, cuộc đời cùng những tác phẩm nổi bật

Đặng Thai Mai với bút danh Thanh tuyền, Thanh Bình nguyên là Bộ trưởng Bộ giáo dục Việt Nam (tháng 3/1946 –  11/1946) kiêm Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam (1960). Ông vừa là một nhà giáo, nhà văn nổi tiếng trong lịch sử. Hãy cùng chiase24.com tìm hiểu về tiểu sử, sự nghiệp […]