Đặng Lê Nguyên Vũ
Tiểu sử

Đặng Lê Nguyên Vũ: Tiểu sử, sự nghiệp, thành tựu, từ tuổi thơ gian khó đến vua cà phê Việt Nam

Cà phê đã trở thành ngành công nghiệp với chuỗi giá trị hàng chục tỷ đô, chỉ xếp sau duy nhất dầu lửa. Nhận thấy tiềm năng to lớn trong ngành cà phê, Đặng Lê Nguyên Vũ đã gây dựng và phát triển một đế chế cà phê hùng mạnh cho riêng mình. Cà phê […]