Cách cai thuốc đơn giản nhất (Phần 1) Tẩy não là trở ngại thực sự để vượt qua cơn nghiện thuốc lá. Hút thuốc không chỉ là một thói quen – thói quen tương đối dễ thay đổi. Đó là một chứng nghiện nicotine. Nhưng bằng cách hiểu cơ chế […]