Hình ảnh thiên nhiên phong cảnh

Tổng hợp những hình ảnh kêu gọi bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ chính mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết và hiểu rõ mối đe dọa nghiêm trọng do sự tàn phá của con người đến môi trường gây ra. Hàng loạt những bức ảnh biến đổi khí hậu, cháy rừng, ô nhiễm nguồn nước liên tục […]