Âm đạo
Cơ thể người

Âm đạo phụ nữ: Vị trí, cấu tạo, vai trò, chức năng, các bệnh thường gặp

Sức khỏe âm đạo là một phần quan trọng trong sức khỏe tổng thể của người phụ nữ. Tuy nhiên nó vẫn chưa được chú trọng. Nhiều người còn nhầm lẫn vị trí, chức năng của âm đạo dẫn đến chăm sóc chưa đúng cách dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và […]