Soạn văn 6 trang 96 Cánh Diều

Do quỹ thời gian học trên lớp khá hạn hẹp nên đối với môn Ngữ lớp 6 học sinh thường phải chuẩn bị trước ở nhà.

Chính vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu tài liệu Soạn 6: Thực hành tiếng Việt trang 96, hy vọng đây sẽ là tài liệu sẽ có ích cho quý bạn đọc.

Soạn văn 6: Thực hành tiếng Việt

Soạn Thực hành tiếng Việt (trang 96)

I. Hướng dẫn tập trong SGK

1. Tìm những câu được mở đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian trong các văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” hoặc Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chỉ ra tác dụng của kiểu câu đó đối với việc trình bày các sự kiện lịch sử được đề cập trong văn bản.

– Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập:

 • Ngày 4-5-1945, Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân Trào.
 • Giữa tháng 5, Người yêu cầu…
 • Ngày 22-8-1945, Bác rời Tân Trào về Hà Nội.
 • Tối 25-8, Người vào nội thành …
 • Sáng 26-8-1945, Hồ Chí Minh triệu tập và chủ trì..
 • Ngày 27-8-1945, Người tiếp cán bộ…
 • Ngày 28 và 29-8, ban ngày, Bác đến…
 • Ngày 30 – 8, Bác mời…
 • 14 giờ, ngày 2-9-1945, trong cuộc mít tinh…

– Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ: Sau 56 ngày đêm…

2. Xác định vị ngữ trong các câu dưới đây. Trong số các vị ngữ vừa tìm được, vị ngữ nào là cụm từ?

a. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. (Thánh Gióng)

 • Vị ngữ: mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa.
 • Vị ngữ trên là một cụm từ.

b. Giặc tan vỡ. (Thánh Gióng)

Vị ngữ: tan vỡ

c. Người dành phần lớn thì giờ soạn thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập”. (Bùi Đình Phong)

Vị ngữ: dành phần lớn thì giờ soạn thảo…

d. Người đưa bản thảo để các thành viên Chính phủ xét duyệt. (Theo Bùi Đình Phong)

Vị ngữ: đưa bản thảo…

3. Tim vị ngữ là cụm động từ, cụm tính từ trong những câu dưới đây. Xác định từ trung tâm và các thành tố phụ trong mỗi cụm từ đó.

a. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoắn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. (Tô Hoài)

 • Vị ngữ: ngắn hủn hoẳn, dài kín xuống tận chấm đuôi.
 • Vị ngữ là cụm tính từ, tính từ trung tâm là ngắn, dài, thành tố phụ là hủn hoẳn, kín xuống tận chấm đuôi.

b. Dế Choắt trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu. (Tô Hoài)

 • Vị ngữ: trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu.
 • Vị ngữ là cụm động từ, động từ trung tâm là trả lời, thành phần phụ (bằng một giọng rất buồn rầu)

c. Bác bổ sung một số điểm vào bản thảo “Tuyên ngôn Độc lập” (Theo Bùi Đình Phong)

 • Vị ngữ: bổ sung một số điểm vào bản thảo “Tuyên ngôn Độc lập”.
 • Vị ngữ là cụm động từ, động từ trung tâm là bổ sung, thành phần phụ là một số điểm vào…

d. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập” tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. (Theo Bùi Đình Phong)

 • Vị ngữ: đọc “Tuyên ngôn Độc lập”
 • Vị ngữ là cụm động từ, động từ trung tâm là đọc, còn thành phần phụ là “Tuyên ngôn độc lập”.

4. Viết đoạn văn (khoảng 4 – 5 dòng) nêu cảm nghĩ của em về một văn bản thông tin đã học (trong đoạn văn đó có sử dụng vị ngữ là cụm từ). Xác định vị ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó.

Văn bản “Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập” của Bùi Đình Phong đã giúp tôi hiểu rõ quá trình Hồ Chủ tịch viết bản Tuyên ngôn Độc lập. Từ khi, Bác rời Pác Bó về Tân Trào để đề nghị Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ có được cuốn Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Cho đến khi Bác rời Tân Trào về Hà Nội để triệu tập các cuộc họp quan trọng, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, trao đổi và góp ý để sửa đổi cho bản thảo Tuyên ngôn độc lập. Bản Tuyên ngôn đã được hoàn thành sau một thời gian dài. Và đến ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bản Tuyên ngôn Độc lập đã có ý nghĩa vô cùng trọng đại với nhân dân và đất nước Việt Nam.

 • Câu văn: Bản Tuyên ngôn đã được hoàn thành sau một thời gian dài.
 • Vị ngữ là cụm từ động từ: đã được hoàn thành (động từ trung tâm: hoàn thành)

Xem thêm Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học

II. tập ôn luyện thêm

Xác định cụm danh từ, cụm động từ hoặc cụm tính từ có trong các câu sau:

a. Âu Cơ vốn thuộc dòng họ Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần.

(Con Rồng cháu Tiên)

b. Khi cậu bé vừa khôn lớn thì mẹ chết.

(Thạch Sanh)

c. Cậu sống lủi thủi trong một túp lều cũ dựng dưới gốc đa, cả gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại.

(Thạch Sanh)

d. Một hôm sứ giả đi đến làng chú bé Gióng.

(Thánh Gióng)

Gợi ý:

a. Cụm tính từ: xinh đẹp tuyệt trần

b. Cụm động từ: vừa khôn lớn

c.

 • Cụm động từ: sống lủi thủi
 • Cụm danh từ: một túp lều cũ, cả gia tài, một lưỡi búa của cha để lại

d. Cụm động từ: đi đến làng chú bé Gióng.

Rate this post
Chứng minh sức hấp dẫn và thuyết phục của bản Tuyên ngôn độc lập
Soạn văn 6 trang 86 Cánh Diều

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *