Soạn văn 6 trang 104 Cánh Diều

Hiện nay, quỹ thời gian học trên lớp khá hạn hẹp nên đối với môn Ngữ lớp 6 học sinh thường phải chuẩn bị bài trước ở nhà để có tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất.

Download.vn xin cung cấp là tài liệu học tập 6: Tự đánh giá – Những mốc son của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Hy vọng tài liệu này có thể giúp ích cho học sinh trong việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp một cách nhanh chóng và hiệu quả.

6: Tự đánh giá

bài Tự đánh giá

1. Tự đánh giá

Đọc bản đồ họa thông tin trong SGK và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8):

1. Yếu tố nào sau đây không có trong văn bản trên?

A. Nhan đề văn bản

B. Các thông tin chính

C. Nguồn cung cấp thông tin

D. Các số thứ tự đánh dấu thông tin

2. Phương án nào nêu đúng nhất sự kiện lịch sử được thuật lại trong văn bản trên?

A. Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (Tuyên Quang)

B. Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập

C. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập

3. Các mốc thời gian được nhắc đến nhiều nhất trong văn bản thuộc tháng năm nào?

A. Tháng 3 – 1945

B. Tháng 8 – 1945

C. Tháng 9 – 1945

D. Tháng 10 – 1945

4. Em sẽ đọc các mốc thời gian trong văn bản theo thứ tự như thế nào?

A. Đọc lần lượt từng mốc bên trái trước, từ trên xuống dưới

B. Đọc lần lượt từng mốc bên phải trước, từ trên xuống dưới

C. Đọc lần lượt từng mốc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới

D. Đọc lần lượt từng mốc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới

5. Vì sao mốc thời gian “2 – 9 – 1945” lại được in màu đỏ?

A. Vì đây là mốc thời gian cuối cùng được nhắc đến

B. Vì đây là mốc thời gian quan trọng, cần được lưu ý

C. Vì đây là một ngày lễ lớn có từ xa xưa của dân tộc

D. Vì muốn làm cho màu sắc của văn bản sinh động

6. Câu nào sau đây có vị ngữ được mở rộng với ba thành tố phụ?

A. Đại hội Quốc dân thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa.

B. Khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội.

C. Uỷ ban giải phóng dân tộc ra mắt quốc dân.

D. Khởi nghĩa giành chính quyền tại Sài Gòn.

7. Các bức ảnh trong văn bản trên không có tác dụng nào sau đây?

A. Làm cho hình thức của văn bản trở nên sinh động, hấp dẫn

B. Làm cho các thông tin trong văn bản có tính chân thực hơn

C.. Bổ sung thêm thông tin cho người đọc

D. Quy định thứ tự đọc các thông tin của văn bản

8. Qua nội dung của văn bản, em hiểu nghĩa của từ “mốc son” là gì?

A. Một khoảng thời gian dài

B. Một thời điểm quan trọng

C. Một thời kì phát triển

D. Một giai đoạn khó khăn

9. Qua văn bản, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy cho biết mốc thời gian nào trong tháng Tám (1945) được coi là quan trọng nhất? Vì sao?

10. Hãy cho biết việc trình bày bằng đồ họa giúp gì cho em trong việc hiểu và ghi nhớ thông tin của một sự kiện?

Gợi ý:

1. D

2. C

3. B

4. C

5. B

6. B

7. D

8. B

9.

– Mốc thời gian trong tháng Tám (1945) được coi là quan trọng nhất: 30/8/1945: Hoàng Đế Bảo Đại – vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn đã tuyên bố thoại vị.

– Ý nghĩa: Đây là sự kiện có ý nghĩa kết thúc cuộc cách mạng tháng Tám, chấm dứt hơn 80 năm xâm lược của thực dân Pháp và sự tồn tại của nhà nước thực dân nửa phong kiến trên đất nước ta.

10.

Việc trình bày bằng đồ họa sẽ giúp em ghi nhớ các sự kiện một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn cũng như tránh bỏ sót bất kì một sự kiện quan trọng nào.

2. Hướng dẫn tự học

(1) Đọc sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6, tập trung vào các bài thuật lại một sự kiện nổi bật của nước ta và thế giới được trình bày theo trật tự thời gian.

(2) Đọc sách báo, truy cập internet, thu thập tư liệu (gồm các bài viết, hình ảnh, video…) liên quan đến các sự kiện nổi bật như Cách mạng tháng Tám 1945, Hồ Chí Minh viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, chiến dịch Giờ Trái Đất…

Rate this post
Dàn ý phân tích nhân vật người vợ nhặt (3 Mẫu)
Soạn văn 6 trang 102 Cánh Diều

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *