Soạn Tiếng Việt lớp 2 trang 63 Kết nối tri thức tập 1

Soạn Tiếng Việt lớp 2 trang 63 Kết nối tri thức tập 1

Soạn Cuốn sách của em trang 63 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em dễ dàng chuẩn bị trước các câu hỏi phần đọc, viết, nói và nghe, cũng như hiểu hơn được ý nghĩa của 15 trong sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Cuốn sách của em Kết nối tri thức với cuộc sống

Soạn phần Đọc – 15: Cuốn sách của em

Khởi động

Quan sát bìa sách sau và cho biết các thông tin có trên bìa sách.

Cuốn sách của em

Gợi ý trả lời:

Các thông tin có trên bìa sách: tên tác giả, tên tác phầm và nhà xuất bản.

Trả lời câu hỏi

1. Chọn từ ngữ ở cột A với nội dung thích hợp ở cột B.

Nối cột

2. Qua tên sách, em có thể biết được điều gì?

3. Sắp xếp các thông tin theo đúng trình tự trong bài đọc:

a. Tác giả

b. Mục lục

c. Tên sách

d. Nhà xuất bản

4. Đọc mục lục trên và cho biết:

a. Phần 2 có những mục nào?

b. Để tìm hiểu về cây xương rồng, em đọc trang nào?

Gợi ý trả lời:

1.

Nối cột

2. Qua tên sách, em có thể biết được khái quát ý nghĩa câu chuyện.

3. Sắp xếp các thông tin theo đúng trình tự trong bài đọc:

c. Tên sách

a. Tác giả

d. Nhà xuất bản

b. Mục lục

4.

a. Phần 2 có những mục: Xương rồng, Thông, Đước.

b. Để tìm hiểu về cây xương rồng, em đọc trang 25.

Luyện tập theo văn bản đọc

1. Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp

Câu 1

2. Nói tiếp để hoàn thành câu:

a. Tên sách được đặt ở (…)

b. Tên tác giả được đặt ở (…)

Gợi ý trả lời:

1. Ta sắp xếp như sau:

  • Từ ngữ chỉ người, chỉ vật: cuốn sách, bìa sách, tác giả
  • Từ ngữ chỉ hoạt động: ghi, đọc sách

2. Nói tiếp như sau để hoàn thành câu:

a. Tên sách được đặt ở khoảng giữa bìa sách.

b. Tên tác giả được đặt ở phía trên của bìa sách.

Soạn bài phần Viết – Bài 15: Cuốn sách của em

Câu 1. (trang 65 Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức)

Viết chữ hoa: G

Viết chữ hoa: G

Câu 2. (trang 65 Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức)

Viết ứng dụng: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Soạn bài phần Nói và nghe – Bài 15: Cuốn sách của em

Câu 1. (trang 65 Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức)

Nghe kể chuyện:

Họa mi, vẹt và quạ

(Theo 100 truyện ngụ ngôn về đạo đức)

Họa mi, vẹt và quạ

Họa mi, vẹt và quạ nói chuyện gì với nhau?

Họa mi, vẹt và quạ

Họa mi, vẹt và quạ đến gặp chim hoàng oanh vì chuyện gì?

Họa mi, vẹt và quạ

Vì sao quạ bỏ các bạn bay đi?

Họa mi, vẹt và quạ

Câu chuyện kết thúc thế nào?

Câu 2. (trang 65 Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức)

Chọn kể 1 – 2 đoạn của câu chuyện theo tranh.

Rate this post
Soạn Tiếng Việt lớp 2 trang 66 Kết nối tri thức tập 1
102 Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 trường THPT Đồng Đậu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *