Soạn Sinh 8 Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Sinh học 8 Bài 59 giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững được kiến thức về điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Sinh học 8 chương X trang 186.

Việc giải bài tập Sinh 8 bài 59 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Sinh 8 Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Lý thuyết Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

I. Điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết

1. Liên hệ giữa các tuyến nội tiết trong cơ thể

– Các tuyến nội tiết trong cơ thể đều chịu sự tác động của hoocmôn do tuyến yên tiết ra.

Xem Thêm:  Bài tập trắc nghiệm liên hệ giữa đồ thị hàm số và nghiệm của phương trình

– Các tuyến nội tiết không chỉ chịu sự ảnh hưởng của tuyến yên mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên cũng được tăng cường hoặc kìm hãm dưới sự chi phối của hoocmôn do các tuyến này tiết ra.

* Điều hòa hoạt động của tuyến giáp

– Thùy trước tuyến yên tiết TSH kích thích tuyến giáp tiết hoocmôn tiroxin

– Khi hàm lượng tiroxin quá cao tác động lên vùng dưới đồi ức chế thùy trước tuyến yên, hoặc tác động trực tiếp lên thùy trước tuyến yên → ức chế tuyến yên tiết TSH → tuyến giáp giảm tiết tiroxin → hàm lượng tiroxin trở về trạng thái cân bằng.

* Điều hòa của vỏ tuyến thượng thận

– Thùy trước tuyến yên tiết hoocmôn ACTH kích thích vỏ trên tuyến trên thận tiết hoocmôn cooctizon điều hòa lượng K+ và Na+ trong máu.

– Khi hàm lượng cooctizon trong máu quá cao sẽ theo máu tác động lên vùng dưới đồi → tiết chất kìm hãm thùy trước tuyến yên tiết hoocmôn ACTH, hoặc tác động trực tiếp thùy trước tuyến yên → giảm tiết hoocmôn ACTH → vỏ tuyến trên thận giảm tiết cooctizon → hàm lượng được cân bằng.

* Kết luận: tuyến yên tiết các hoocmôn điều khiển hoạt động của các tuyến nội tiết. Ngược lại, các tuyến nội tiết cũng tiết hoocmôn chi phối hoạt động của tuyến yên (kích thích hoặc kìm hãm). Đó là cơ chế điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược.

Xem Thêm:  Soạn Sinh 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật - Giải Sinh 11 trang 66

II. Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

– Ngoài sự kết hợp của các tế bào của đảo tụy trong tuyến tụy đế giúp làm ổn định lượng đường trong máu còn có sự kết hợp hoạt động của các tuyến nội tiết khác.

Ví dụ: khi lượng đường trong máu giảm còn có sự phối hợp của tuyến trên thận.

Giải bài tập Sinh học 8 Bài 59 trang 186

Bài 1 (trang 186 SGK Sinh học 8)

Trình bày cơ chế tự điều hòa hoạt động của tuyến tụy?

Gợi ý đáp án:

Sự phối hợp hoạt động của các tế bào a và b của đảo tụy trong tuyến tụy khi lượng đường trong máu giảm hay tăng chính là để giữ cho nồng độ đường trong máu được ổn định.

Khi lượng đường trong máu giảm sau các hoạt động mạnh hoặc đói kéo dài, không chỉ các tế bào a của đảo tụy hoạt động tiết glucagôn mà còn có sự phối hợp hoạt động của cả 2 tuyến trên thận. Tuyến này tiết cooctizôn để góp phần vào sự chuyển hóa lipit và prôtêin làm tăng đường huyết.

Bài 2 (trang 186 SGK Sinh học 8)

Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết?

Gợi ý đáp án:

Các hoocmôn của tuyến yên không chỉ điều khiển các tuyến nội tiết mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmôn do các tuyến này tiết ra. Đó là cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược.

Xem Thêm:  11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Toán THCS
5/5 - (651 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Toán lớp 4: Chia cho số có hai chữ số trang 83

T6 Th2 18 , 2022
Giải bài tập SGK Toán 4 trang 83, 84 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong […]
Bài 1