Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)

Soạn văn 8: Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo) là một tài liệu vô cùng hữu ích, mà sau đây chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả các bạn học sinh.

Tài liệu này, sẽ gồm hai phần chính là: soạn văn đầy đủ và soạn văn ngắn gọn, được chúng tôi biên soạn theo sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8 tập 2. Sau đây, xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo.

Soạn văn 8: Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)

Soạn văn Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo) đầy đủ

I. Kiểu câu: nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định

1. Hãy xác định kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật trong số các câu sau (không xét câu đặt trong ngoặc vuông.:

a. – U nó không được thế! (Ngô Tất Tố)

b. Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù, phải tội. (Ngô Tất Tố)

c. – Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả? (Tô Hoài)

d. – Này, em không để chúng nó yên được à? (Tạ Duy Anh.

e. – Các em đừng khóc. (Thanh Tịnh)

g. – Ha ha! [Một lưỡi gươm!] (Sự tích Hồ Gươm)

h. Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới

Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông. (Tế Hanh)

Trả lời:

Xem Thêm:  Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 13 (Có đáp án)

a. Câu cầu khiến

b. Câu trần thuật

c. Câu nghi vấn

d. Câu nghi vấn

e. Câu cầu khiến

g. Câu cảm thán

h. Câu trần thuật

II. Hành động nói

1. Năm câu cho sau đây thể hiện các hành động nói: phủ định, khẳng định, khuyên, đe dọa, bộc lộ cảm xúc. Hãy xác định kiểu hành động nói thể hiện ở từng câu (không xét câu đặt trong ngoặc vuông..

a. Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!

(Tố Hữu)

b. – [Nhà cháu đã túng lại phải đóng cả suất sưu của chú nó nữa, nên mới lôi thôi như thế.] Chứ cháu có dám bỏ bể tiền sưu của nhà nước đâu?

(Ngô Tất Tố)

c. Các em phải gắng học để thầy mẹ được vui lòng và để thầy dạy các em được sung sướng

(Thanh Tịnh)

d. – Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à!

(Ngô Tất Tố)

e. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa.

(Lý Công Uẩn)

Trả lời:

Kiểu hành động nói trong 5 câu

a. Bộc lộ cảm xúc

b. Phủ định

c. Khuyên

d. Đe dọa

e. Khẳng định

2. Dựa vào hành động nói đã được xác định ở bài tập 1, viết lại các câu (b., (d. dưới một hình thức khác.

Trả lời:

b. Cháu đâu dám bỏ bễ tiền sưu của nhà nước!

d. Không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông dỡ cả nhà mày đi nhé?

III. Lựa chọn trật tự từ trong câu

1. Hãy viết lại câu sau đây bằng cách chuyển từ in đậm vào những vị trí có thể được (có thể thêm từ một cách vào chỗ thật cần thiết).

Chị Dậu rón rén bưng một bát [cháo] lớn đến chỗ chồng nằm.

(Ngô Tất Tố)

Trả lời:

Viết lại câu:

Xem Thêm:  Soạn bài Trái Đất xanh của em trang 122 - Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 2 - Tuần 33

Chị Dậu bưng một bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm một cách thật rón rén

Chị Dậu bưng một bát cháo lớn một cách thật rón rén đến chỗ chồng nằm.

2. Hãy viết lại câu sau đây bằng cách đặt cụm từ in đậm vào vị trí khác trong câu này.

Hoảng quá, anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì.

(Ngô Tất Tố)

Trả lời:

– Anh Dậu hoảng quá vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó không nói được câu gì.

– Anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, hoảng quá, không nói được câu gì.

3. Hãy phân tích chỗ khác nhau trong cách diễn đạt ở câu đã cho với câu viết lại ở bài tập 2 trên đây.

Trả lời:

Khi viết như (1) thì Anh Dậu là chủ ngữ, “hoảng quá” là vị ngữ. Kết cấu câu C-V này làm chủ ngữ cho cả câu. Đây chỉ là câu trần thuật khách quan trình bày một hành động sự việc

+ Anh Dậu vội để bát cháo xuống phản” vì “hoảng quá”

+ “Anh Dậu lăn đùng ra đó” do “hoảng quá”

+ “Anh Dậu không nói được câu gì” vì “hoảng quá”

Hai tiếng “hoảng quá” rõ ràng ta xác lập một quan hệ nguyên nhân kết quả. Nó chi phối những vị ngữ – thành phần thông báo quan trọng nhất của câu. Hai tiếng “hoảng quá” ở câu này thường được coi là thành phần đề ngữ của câu.

Soạn văn Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo) ngắn gọn

I. Kiểu câu: nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định

Câu 1 (trang 138 sgk Ngữ văn 8 tập 2)

Trong số các câu đó thì:

  • Câu nghi vấn: c, d
  • Câu trần thuật: b, h
  • Câu cảm thán: g,
  • Câu cầu khiến: a, e

II. Hành động nói

Câu 1 (trang 138 sgk Ngữ văn 8 tập 2)

Xem Thêm:  Đáp án tự luận tập huấn Âm nhạc 6 sách Chân trời sáng tạo

a. Bộc lộ cảm xúc

b. Phủ định

c. Lời khuyên

d. Đe dọa

e. Khẳng định

Câu 2 (trang 139 sgk Ngữ văn 8 tập 2)

b. Cháu đâu có dám bỏ bê tiền sưu của nhà nước!

c. Ông không chỉ chửi mắng, ông sẽ chửi cả nhà mày nếu không có tiền sưu nộp cho ông.

III. Lựa chọn trật tự từ trong câu

Câu 1 (trang 139 sgk Ngữ văn 8 tập 2)

Có thể chuyển từ rón rén đến các vị trí sau:

– Chị Dậu bưng một bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm một cách rón rén.

– Rón rén, chị Dậu bưng một bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm.

– Chị Dậu bưng một bát cháo lớn, rón rén đến chỗ chồng nằm.

Câu 2 (trang 139 sgk Ngữ văn 8 tập 2)

Viết lại câu:

Anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, hoảng quá, không nói được câu gì.

Anh Dậu hoảng quá vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó không nói được câu gì.

Câu 3 (trang 139 sgk Ngữ văn 8 tập 2)

– Hoảng quá, Anh Dậu vội đặt bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó không nói được câu gì.

→ Hoảng quá vốn là vị ngữ của câu, được đưa lên đầu câu thể hiện trạng thái cho cả câu; do đó một số tác coi đây là trạng ngữ.

– Anh Dậu hoảng quá vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó không nói được câu gì.

→ Hoảng quá được đưa làm vị ngữ, yếu tố này không được nhấn mạnh như trên.

5/5 - (647 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Kể về một bà mẹ Việt Nam anh hùng mà em biết (Dàn ý + 6 mẫu)

T7 Th2 19 , 2022
chiase24.com hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu đến toàn thể quý thầy cô và các bạn học sinh tài liệu bài văn mẫu lớp 5: Kể về một bà mẹ Việt Nam anh hùng mà em biết. Đây là tài liệu vô cũng hữu ích giúp cho các bạn […]
Kể về một bà mẹ Việt Nam anh hùng mà em biết