Soạn bài Cuộc họp của chữ viết trang 44 – Tiếng Việt Lớp 3 tập 1 – Tuần 5

Soạn bài Cuộc họp của chữ viết trang 44 giúp các em dễ dàng chuẩn bị trước 3 câu hỏi bài tập đọc Cuộc họp của chữ viết, cũng như hiểu hơn được ý nghĩa của bài tập đọc lớp 3 tuần 5 này.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Người lính dũng cảm, Mùa thu của em của Tuần 5. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của chiase24.com:

Tập đọc lớp 3: Cuộc họp của chữ viết trang 44

Tập đọc Cuộc họp của chữ viết

Bài đọc

Cuộc họp của chữ viết

Vừa tan học, các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bác chữ A dõng dạc mở đầu.

Thưa các bạn! Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng. Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn bạn viết thế này: “Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi”.

Có tiếng xì xào:

Xem Thêm:  Toán 6 Bài tập cuối chương VIII Kết nối tri thức với cuộc sống

-Thế nghĩa là gì nhỉ?

– Nghĩa là thế này: “Chú lính bước vào. Đầu chú đội chiếc mũ. Dưới chân đi đôi giày da. Trên trán lấm tấm mồ hôi.”

Tiếng cười rộ lên. Dấu Chấm nói:

– Theo tôi, tất cả là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

Cả mấy dấu câu đều lắc đầu:

– Ẩu thế nhỉ!

Bác chữ A đề nghị:

-Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại nội dung câu văn một lần nữa đã. Được không nào?

Phỏng theo TRẦN NINH HỒ

Cuộc họp của chữ viết
Cuộc họp của chữ viết

Hướng dẫn đọc

  • Đọc trôi chảy cả bài, đọc đúng các từ dễ phát âm sai.
  • Ngắt nghỉ ngơi đúng dấu câu.
  • Đọc đúng các kiểu câu. Phân biệt được lời dẫn chuyện và lời nhân vật.

Hướng dẫn giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 45

Câu 1

Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì?

Trả lời:

Các chữ cái và các dấu câu họp bàn về việc giúp đỡ em Hoàng đặt dấu chấm câu đúng chỗ để câu văn được rõ nghĩa, ý văn được rành mạch.

Câu 2

Cuộc họp đề ra cách gì để giúp bạn Hoàng?

Trả lời:

Cuộc họp đề ra một cách để giúp bạn Hoàng: mỗi khi Hoàng định chấm câu thì anh Dấu Chấm phải nhắc bạn ấy đọc lại câu văn một lần nữa để chấm cho đúng chỗ.

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Nghị luận câu nói Một quyển sách tốt là một người bạn hiền

Câu 3

Tìm những câu trong bài thể hiện đúng diễn biến của cuộc họp:

a) Nêu mục đích cuộc họp.

b) Nêu tình hình của lớp.

c) Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó.

d) Nêu cách giải quyết.

e) Giao việc cho mọi người.

Trả lời:

a) Nêu mục đích cuộc họp:

Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng.

b) Nêu tình hình của lớp:

Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn em viết thế này: “Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi.”

c) Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó:

Tất cả là do Hoàng chẳng bao giờ để ý đến chấm câu, mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

d) Nêu cách giải quyết:

Hoàng phải đọc lại câu văn một lần nữa trước khi đánh dấu chấm câu.

e) Giao việc cho mọi người:

Anh Dấu Chấm được giao việc: “Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa …”

Ý nghĩa bài Cuộc họp của chữ viết

Nói lên tầm quan trọng của dấu chấm trong câu. Nếu đánh dấu chấm sai vị trí sẽ làm cho người đọc hiểu lầm ý của câu.

5/5 - (744 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Soạn bài Mùa thu của em trang 42 - Tiếng Việt Lớp 3 tập 1 - Tuần 5

T6 Th2 18 , 2022
Soạn bài Mùa thu của em trang 42 giúp các em dễ dàng chuẩn bị trước 4 câu hỏi bài tập đọc Mùa thu của em, cũng như hiểu hơn được ý nghĩa của bài tập đọc lớp 3 tuần 5 này. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo, […]
Mùa thu của em