Sơ đồ tư duy GDCD 12

Sơ đồ tư duy GDCD 12

Sơ đồ tư duy môn lớp 12 là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 12 tham khảo.

Sơ đồ tư duy môn GDCD 12 tóm tắt toàn bộ kiến thức lý thuyết được phân chia ra thành từng để các bạn học sinh có thể nắm vững được các nội dung trọng tâm, dễ nhớ, tiết kiệm được thời gian học tập. Nội dung trong sơ đồ tư duy Giáo dục công dân lớp 12 gồm các sau:

  • 1: Thực hiện pháp luật
  • 2: Pháp luật và đời sống
  • 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật
  • Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống
  • Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
  • Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản
  • Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ
  • Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân
  • Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 1

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 2

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 3

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 4

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 5

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 6

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 7

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 8

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 9

Rate this post
Giáo án môn Mỹ thuật 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)
Phiếu đánh giá sau tập huấn SGK lớp 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *