Phương pháp giải nhanh bài toán số phức bằng máy tính Casio

Danh mục bài viết

Phương pháp giải nhanh bài toán số phức bằng máy tính Casio - bg1 68

Người biên son: Nguyn Vit Anh ChemHUS

Đại Hc Khoa Hc T Nhiên Đại Hc Quc Gia Hà Ni

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BNG CASIO

A.. Các phép tính thông thường, Tính Moldun, Argument, Conjg ca 1 s phc

hay 1 biu thc s phc. Và tính s phức có mũ cao…..

Bài toán tng quát: Cho Z = z

1

.z

2

z

3

+z

4

z

5

. Tìm Z tính Moldun, Argument s phc liên

hp ca s phc Z ???

Phương pháp giải:

Ví d 1: Đề thi minh ha ca b GD và ĐT lần 2 năm 2017

Tìm s phc liên hp ca s phc z = i(3i + 1)

A: 3 i B: -3 + i C: 3 + i D: -3 i

Gii:

Chuyên Đề: S PHỨC và CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN S PHC

( Nâng cao các dạng trong đề thi )

Tt c các bài toán s phức đều thc hin trong chức năng MODE 2 (CMPLX) ngoi tr 1 s

bài toán đặc bit. Chú ý 2 phn D và E

Để máy tính chế độ Deg không để i dng Rad và vào chế độ s phc Mode 2

Khi đó chữ itrong phần o s nút “ENG” ta thc hin bm máy n1 phép tính

bình thường.

Tính Moldun, Argument và s phc liên hp ca s phc Z :

Xem Thêm:  Bài tập về quy tắc thêm s, es vào từ loại trong tiếng Anh lớp 6

Moldun: n shift + hyp. Xut hin du tr tuyệt đối thì ta nhp biu thức đó vào

trong ri ly kết qu

Tính Arg n Shift 2 chn 1. Tính liên hp n shift 2 chn 2

5/5 - (636 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Phân loại và cách sử dụng tính từ trong tiếng Anh

CN Th2 20 , 2022
Phân loại và cách sử dụng tính từ trong tiếng Anh là tài liệu hữu ích, trình bày một cách dễ hiểu, dễ nhớ và thiết thực phần tính từ – một trong những phần từ loại gây khó khăn cho người học và họ thường hay mắc nhiều lỗi […]
Phương pháp giải nhanh bài toán số phức bằng máy tính Casio - phan loai va cach su dung tinh tu trong tieng anh 145729