Phương pháp giải các dạng toán chuyên đề số nguyên

Danh mục bài viết

Phương pháp giải các dạng toán chuyên đề số nguyên - bg3 12

Thầy Ngô Nguyễn Thanh Duy

LUYỆN

TẬP CHUNG:

Bài 1.1.Viết nhiệt độ ghi ở nhiệt kế là -5°c . Em hiểu điều đó có ý nghĩa gì ?

Bài 1.2

.Nhiệt kế A chỉ nhiệt độ -3°c, nhiệt kế B chỉ nhiệt độ -5°c. Nhiệt kế nào chỉ nhiệt độ

cao hơ

n và cao hơn bao nhiêu độ ?

Bài 1.3

. Độ cao trung bình của thềm lục địa Việt Nam là – 65m. Em hiểu điều đó có ý

nghĩa gì ?

Bài 1.4

.Biểu diễn các số -3, -5, 2, 4 trên trục số.

Bài 1.5

.Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -6 và -2 trên trục số.

Bài 1.6

.Trên trục số có điểm nào biểu diễn số nguyên âm nằm giữa các số -4 và -3 không ?

Bài 1.7

.Vẽ một trục số và cho biết những điểm nào nằm cách điểm O hai đơn vị.

Bài 1.8

. Trên trục số hãy ghi điểm A cách điểm gốc o ba đơn vị về phía bên trái, điểm B

cách O

hai đơn vị về phía bên phải.

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

* Tóm tắt lý thuyết:

1. Số nguyên :

Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi các số nguyên dương (đôi khi còn viết +l, +2, +3,

… nhưng dấu “+” thường được bỏ đi).

Các số -1 , -2 , -3 , … là các số nguyên âm.

Tập hợp {…; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; …} gồm các số’ nguyên âm, số 0 các số nguyên

Xem Thêm:  Tiếng Anh 6 Unit 2: Puzzles and Games - Soạn Anh 6 trang 33 sách Chân trời sáng tạo

dương là tập hợp các số nguyên.

Chú ý :

– Số 0 không là số nguyên âm và cũng không là số nguyên dương

– Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.

Nhận xét :

Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau.

2. Số đối

Các số 1 -1, 2 -2,… các số đối nhau. Trên trục số, các điểm biểu diễn hai sđối

nhau cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0.

Dạng 1: Đọc và hiểu ý nghĩa các kí hiệu

,

, N

, Z

Phương pháp giải

Căn cứ vào ý nghĩa các kí hiệu, phát biểu bằng lời và xác định tính đúng sai của

việc sử dụng kí hiệu.

Ví dụ:

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?

5/5 - (533 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Phương pháp giải các dạng toán chuyên đề số hữu tỉ, số thực

T7 Th2 19 , 2022
CHUYÊN ĐỀ SỐ HỮU TỈ – SỐ THỰC ĐẠI SỐ 7 §1. TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ A. TÓM T ẮT LÝ THUYẾT 1. Số hữ u tỉ là số viết được dưới dạng phân số với 2. Ta có thể biểu diễn mọi số hữu tỉ trên […]
Phương pháp giải các dạng toán chuyên đề số nguyên - bg1 16