Phân phối chương trình lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Danh mục bài viết

TUẦN TÊN MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 1 Tiếng Việt A a (T.1) A a (T.2) B b (T.1) B b (T.2) C c dấu huyền, dấu sắc (T.1) C c dấu huyền, dấu sắc (T.2) O o dấu hỏi (T.1) O o dấu hỏi (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Cá bò Toán Lớp 1 của em Tr.6, 7 Vị trí (T.1) Tr.10, 11 Vị trí (T.2) Tr.12, 13 Đạo đức Bài 1: Mái ấm gia đình em (T.1) Tr.6, 7 TN&XH Bài 1: Gia đình của em (T.1) Tr.8, 9 Bài 1: Gia đình của em (T.2) Tr.10, 11 Hoạt động trải nghiệm SHDC:Giới thiệu học sinh lớp 1 Tr.5 SH theo chủ đề:Hình dáng bên ngoài của em và của bạn Tr.6, 7, 8 SH lớp: Em làm việc nhóm Tr.8 Âm nhạc 2 Tiếng Việt Ơ ơ dấu nặng (T.1) Ơ ơ dấu nặng (T.2) Ô ô dấu ngã (T.1) Ô ô dấu ngã (T.2) V v (T.1) V v (T.2) E e Ê ê (T.1) E e Ê ê (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Bé và bà Toán Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương Tr.14, 15 Hình tròn – Hình tam giácHình vuông – Hình chữ nhật (T.1) Tr.16, 17 Hình tròn – Hình tam giácHình vuông – Hình chữ nhật (T.2) Tr.18, 19 Đạo đức Bài 1: Mái ấm gia đình (T.2) Tr.8, 9 TN&XH Bài 2: Sinh hoạt trong gia đình (T.1) Tr.12, 13 Bài 2: Sinh hoạt trong gia đình (T.2) Tr.14, 15 Hoạt động trải nghiệm SHDC:Em thể hiện sự nghiêm trang khi chào cờ Tr.9 SH theo chủ đề: Sở thích của em và của bạn Tr.9, 10, 11 SH lớp: Tự giới thiệu sở thích của em Tr.11 Âm nhạc 3 Tiếng Việt D d Đ đ (T.1) D d Đ đ (T.2) I i K k (T.1) I i K k (T.2) L l H h (T.1) L l H h (T.2) ch kh (T.1) ch kh (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Bé và chị đi chợ Toán Xếp hình Tr.20, 21 Thực hành và trải nghiệm: Vui Trung thu Tr.22 Các số 1, 2, 3 Tr.24, 25 Đạo đức Bài 2: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (T.1) Tr.10, 11 TN&XH Bài 3: Nhà ở của em (T.1) Tr.16, 17 Bài 3: Nhà ở của em (T.2) Tr.18, 19 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Cùng bạn vui Tết Trung thu Tr.12 SH theo chủ đề: Bức chân dung đáng yêu của em Tr.12, 13, 14 SH lớp: Cùng bạn xây dựng lớp học đáng yêu Tr.14 Âm nhạc 4 Tiếng Việt N n M m (T.1) N n M m (T.2) U u Ư ư (T.1) U u Ư ư (T.2) G g gh (T.1) G g gh (T.2) ng ngh (T.1) ng ngh (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Nghỉ hè Toán Các số 4, 5 (T.1) Tr. Các số 4, 5 (T.2) Tr. Tách – Gộp số (T.1) Tr. Đạo đức Bài 2: Quân tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (T.2) Tr.12, 13 TN&XH Bài 4: Đồ dùng trong nhà (T.1) Tr.20, 21 Bài 4: Đồ dùng trong nhà (T.2) Tr.22, 23 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Giới thiệunhững học sinh chăm ngoan của khối lớp 1 Tr.15 SH theo chủ đề: Tự giới thiệu về em Tr.15, 16, 17 SH lớp: Cùng làm sơ đồ lớp Tr.17 Âm nhạc 5 Tiếng Việt T t th nh (T.1) T t th nh (T.2) R r tr (T.1) R r tr (T.2) ia (T.1) ia (T.2) ua ưa (T.1) ua ưa (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Ba chú thỏ Toán Tách – Gộp số (T.2) Tr. Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn Tr.32, 33 So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn Tr.34, 35 Đạo đức Bài 3: Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (T.1) Tr.14, 15 TN&XH Bài 5: Ôn tập chủ đề: GIA ĐÌNH (T.1) Tr. Bài 5: Ôn tập chủ đề: GIA ĐÌNH (T.2) Tr. Hoạt động trải nghiệm SHDC: Hoạt cảnh: Một ngày của em Tr.18 SH theo chủ đề:Những việc em thường làm ở nhà Tr.19, 20, 21 SH lớp:Trang trí bảng công việc thường ngày của em Tr.21 Âm nhạc 6 Tiếng Việt P p ph (T.1) P p ph (T.2) S s X x (T.1) S s X x (T.2) Q q qu Y y (T.1) Q q qu Y y (T.2) gi (T.1) gi (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Khỉ và sư tử Toán Các dấu =, >, < (T.1) Tr. Các dấu =, >, < (T.2) Tr. Số 6 (T.1) Tr. Đạo đức Bài 3: Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (T.2) Tr.16, 17 TN&XH Bài 6: Trường học của em (T.1) Tr.28, 29 Bài 6: Trường học của em (T.2) Tr.30, 31 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Giới thiệu hoạt động ở trường Tr.22 SH theo chủ đề: Mỗi ngày ở trường của em Tr.22, 23, 24, 25 SH lớp: Trang trí thời khoá biểu Tr.25 Âm nhạc 7 Tiếng Việt ao eo (T.1) ao eo (T.2) au êu (T.1) au êu (T.2) â âu (T.1) â âu (T.2) iu ưu (T.1) iu ưu (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Rùa và thỏ Toán Số 6 (T.2) Tr. Số 7 (T.1) Tr. Số 7 (T.2) Tr. Đạo đức Bài 4: Tự giác làm việc ở trường (T.1) Tr.18, 19 TN&XH Bài 7: Hoạt động ở trường em (T.1) Tr.32, 33 Bài 7: Hoạt động ở trường em (T.2) Tr.34, 35 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Trò chơi An toàn – Nguy hiểm Tr.26 SH theo chủ đề: An toàn mỗi ngày Tr.26, 27, 28 SH lớp: Làm nhãn an toàn Tr.28 Âm nhạc 8 Tiếng Việt ai oi (T.1) ai oi (T.2) ôi ơi (T.1) ôi ơi (T.2) ui ưi (T.1) ui ưi (T.2) ay ây (T.1) ay ây (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Cho nhau đồ chơi Toán Số 8 (T.1) Tr. Số 8 (T.2) Tr. Số 9 (T.1) Tr. Đạo đức Bài 4: Tự giác làm việc ở trường (T.2) Tr.20, 21 TN&XH Bài 8: Lớp học của em (T.1) Tr.36, 37 Bài 8: Lớp học của em (T.2) Tr.38, 39 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Thi đội mũ bảo hiểm đúng và nhanh Tr.29 SH theo chủ đề: Để mỗi ngày là một ngày vui Tr.29, 30, 31, 32 SH lớp: Cùng chơi trò chơi tập thể Tr.32 Âm nhạc 9 Tiếng Việt ac âc (T.1) ac âc (T.2) ă ăc (T.1) ă ăc (T.2) oc ôc (T.1) oc ôc (T.2) uc ưc (T.1) uc ưc (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Bọ rùa đi học Toán Số 9 (T.2) Tr. Số 0 Tr.46 Số 10 (T.1) Tr. Đạo đức Bài 5: Tự giác làm việc ở nhà (T.1) Tr.22, 23 TN&XH Bài 9: Hoạt động của lớp em (T.1) Tr.40, 41 Bài 9: Hoạt động của lớp em (T.2) Tr.42, 43 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Tình bạn của chúng em Tr.33 SH theo chủ đề: Những người bạn đáng yêu Tr.34, 35, 36 SH lớp: Lớp chúng mình Tr.36 Âm nhạc 10 Tiếng Việt at ăt ât (T.1) at ăt ât (T.2) et êt it (T.1) et êt it (T.2) ot ôt ơt (T.1) ot ôt ơt (T.2) ut ưt (T.1) ut ưt (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Sóc và dúi Toán Số 10 (T.2) Tr. Số 10 (T.3) Tr. Em làm được những gì? Tr.50, 51 Đạo đức Bài 5: Tự giác làm việc ở nhà (T.2) Tr.24 TN&XH Bài 10: Ôn tập chủ đề: TRƯỜNG HỌC (T.1) Tr. Bài 10: Ôn tập chủ đề: TRƯỜNG HỌC (T.2) Tr. Hoạt động trải nghiệm SHDC: Lớp 1 của em Tr.37 SH theo chủ đề: Lớp học thân thiện Tr.37, 38, 39 SH lớp: Trang trí lớp học thân yêu Tr.39 Âm nhạc 11 Tiếng Việt an ăn ân (T.1) an ăn ân (T.2) en ên in (T.1) en ên in (T.2) on ôn (T.1) on ôn (T.2) ơn un (T.1) ơn un (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Bạn mới của khỉ con Toán Thực hành và trải nghiệmSông nước miền Tây Tr.52 KIỂM TRA Phép cộng (T.1) Tr. Đạo đức Bài 6: Không nói dối và biết nhận lỗi (T.1) Tr.25, 26, 27 TN&XH Bài 11: Nơi em sinh sống (T.1) Tr.48, 49 Bài 11: Nơi em sinh sống (T.2) Tr.50, 51 Hoạt động trải nghiệm SHDC:Giới thiệu các câu lạc bộ của trường em Tr.40 SH theo chủ đề: Mái trường em yêu Tr.40, 41, 42 SH lớp: Trái tim biết ơn Tr.42 Âm nhạc 12 Tiếng Việt ang ăng âng (T.1) ang ăng âng (T.2) ong ông (T.1) ong ông (T.2) ung ưng (T.1) ung ưng (T.2) ach êch ich (T.1) ach êch ich (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Sự tích đèn Trung thu Toán Phép cộng (T.2) Tr. Phép cộng trong phạm vi 10 (T.1) Tr. Phép cộng trong phạm vi 10 (T.2) Tr. Đạo đức Bài 6: Không nói dối và biết nhận lỗi (T.2) Tr.27, 28 TN&XH Bài 12: Công việc trong cộng đồng (T.1) Tr.52, 53 Bài 12: Công việc trong cộng đồng (T.1) Tr.54, 55 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Em bày tỏ lòng biết ơn thầy, cô giáo Tr.43 SH theo chủ đề: Yêu mến thầy, cô giáo Tr.43, 44, 45 SH lớp: Tập văn nghệchào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Tr.45 Âm nhạc 13 Tiếng Việt am ăm âm (T.1) am ăm âm (T.2) em êm (T.1) em êm (T.2) om ôm ơm (T.1) om ôm ơm (T.2) im um (T.1) im um (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Lần đầu đi qua cầu khỉ Xem kể Toán Phép cộng trong phạm vi 10 (T.3) Tr. Cộng bằng cách đếm thêm (T.1) Tr. Cộng bằng cách đếm thêm (T.2) Tr. Đạo đức Bài 7: Không tự ý lấy và sử dụngđồ dùng của người khác (T.1) Tr.29, 30 TN&XH Bài 13: Tết Nguyên đán (T.1) Tr.56, 57 Bài 13: Tết Nguyên đán (T.2) Tr.58, 59 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Thi đội hình đội ngũ Tr.46 SH theo chủ đề:Tìm hiểu việc tự chăm sóc và phục vụ bản thân Tr.47, 48, 49 SH lớp: Thực hành tự chăm sóc và phục vụ Tr.49 Âm nhạc 14 Tiếng Việt ap ăp âp (T.1) ap ăp âp (T.2) ep êp (T.1) ep êp (T.2) op ôp ơp (T.1) op ôp ơp (T.2) ip up (T.1) ip up (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Bạn cùng lớp Xem kể Toán Phép trừ (T.1) Tr. Phép trừ (T.2) Tr. Phép trừ trong phạm vi 10 (T.1) Tr. Đạo đức Bài 7: Không tự ý lấy và sử dụngđồ dùng của người khác (T.2) Tr.31 TN&XH Bài 14: Đi đường an toàn (T.1) Tr.60, 61 Bài 14: Đi đường an toàn (T.2) Tr.62, 63 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Thể thao, rèn luyện sức khoẻ Tr.50 SH theo chủ đề:Em tự chọn trang phục và đồ dùng Tr.50, 51, 52 SH lớp: Sắm vai xử lí tình huống Tr.52 Âm nhạc 15 Tiếng Việt anh ênh inh (T.1) anh ênh inh (T.2) ươu (T.1) ươu (T.2) iêu yêu (T.1) iêu yêu (T.2) uôi ươi (T.1) uôi ươi (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Sinh nhật đáng nhớ của mèo con Xem kể Toán Phép trừ trong phạm vi 10 (T.2) Tr. Phép trừ trong phạm vi 10 (T.3) Tr. Trừ bằng cách đếm bớt (T.1) Tr. Đạo đức Bài 8: Trả lại của rơi (T.1) Tr.32, 33, 34 TN&XH Bài 15: Ôn tập chủ đề:CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (T.1) Tr. Bài 15: Ôn tập chủ đề:CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (T.2) Tr. Hoạt động trải nghiệm SHDC: Kỉ niệmngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Tr.53 SH theo chủ đề: Em giữ gìn sức khoẻ Tr.53, 54, 55 SH lớp: Bảo vệ thân thể khi chơi đùa Tr.55 Âm nhạc 16 Tiếng Việt iêc uôc ươc (T.1) iêc uôc ươc (T.2) iêt uôt ươt (T.1) iêt uôt ươt (T.2) iên yên (T.1) iên yên (T.2) uôn ươn yêt (T.1) uôn ươn yêt (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Giấc mơ của một cậu bé Toán Trừ bằng cách đếm bớt (T.2) Tr. Em làm được những gì? (T.1) Tr. Em làm được những gì? (T.2) Tr. Đạo đức Bài 8: Trả lại của rơi (T.2) Tr.34, 35 TN&XH ÔN TẬP – ĐÁNH GIÁ – GD ĐỊA PHƯƠNG ÔN TẬP – ĐÁNH GIÁ – GD ĐỊA PHƯƠNG Hoạt động trải nghiệm SHDC: Em có thể tự làm Tr.56 SH theo chủ đề: Thực hành tự chăm sóc bản thân Tr.56, 57, 58 SH lớp: Trò chơi: Chuẩn bị bữa ăn Tr.58 Âm nhạc 17 Tiếng Việt iêng yêng (T.1) iêng yêng (T.2) uông ương (T.1) uông ương (T.2) iêm uôm ươm (T.1) iêm uôm ươm (T.2) iêp ươp yêm (T.1) iêp ươp yêm (T.2) Thc hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Khúc rễ đa Toán Em làm được những gì? (T.3) Tr. Ôn tập HKI (T.1) Tr. Ôn tập HKI (T.2) Tr. Đạo đức Bài 9: Sinh hoạt nền nếp (T.1) Tr.36, 37, 38 TN&XH ÔN TẬP – ĐÁNH GIÁ – GD ĐỊA PHƯƠNG Bài 16: Cây xung quanh em (T.1) Tr.68, 69 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Câu chuyện gia đình Tr.59 SH theo chủ đề: Người thân trong gia đình Tr.60, 61 SH lớp: Hoạt cảnh về tình yêu thương gia đình Tr.61 Âm nhạc 18 Tiếng Việt Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập KIỂM TRA CUỐI HKI KIỂM TRA CUỐI HKI KIỂM TRA CUỐI HKI KIỂM TRA CUỐI HKI Toán Ôn tập HKI (T.3) Tr. Thực hành và trải nghiệmEm đi bộ theo luật giao thông Tr.78, 79, 80 KIỂM TRA HKI Đạo đức Bài 9: Sinh hoạt nền nếp (T.2) Tr.38, 39 TN&XH Bài 16: Cây xung quanh em (T.2) Tr.70, 71 Bài 17: Em chăm sóc và bảo vệ cây trồng (T.1) Tr.72, 73 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Tết yêu thương, Tết chia sẻ Tr.62 SH theo chủ đề: Biết ơn người thân Tr.62, 63, 64 SH lớp: Món quà mừng Xuân Tr.64 Âm nhạc 19 Tiếng Việt oa oe (T.1) oa oe (T.2) uê uy (T.1) uê uy (T.2) oai oay oac (T.1) oai oay oac (T.2) oat oan oang (T.1) oat oan oang (T.2) Thực hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Sự tích hoa ngọc lan Toán Các số đến 20 (T.1) Tr. Các số đến 20 (T.2) Tr. Các số đến 20 (T.3) Tr. Đạo đức Bài 10: Cùng thực hiện nội quy (T.1) Tr.40, 41, 42 TN&XH Bài 17: Em chăm sóc và bảo vệ cây trồng (T.2) Tr.74, 75 Bài 18: Con vật quanh em (T.1) Tr.76, 77 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Lời chúc đầu xuân Tr.65 SH theo chủ đề: Món quà yêu thương Tr.65, 66 SH lớp: Khúc ca chào xuân Tr.66 Âm nhạc 20 Tiếng Việt uân uyên uyt (T.1) uân uyên uyt (T.2) oăt uât uyêt (T.1) oăt uât uyêt (T.2) oanh uynh uych (T.1) oanh uynh uych (T.2) oăng oam oap (T.1) oăng oam oap (T.2) Thực hành VBT Ôn tập (T.1) Ôn tập (T.2) Kể chuyện: Vượt qua nỗi sợ Toán Các phép tính dạng 10 + 4, 14 – 4 Tr.88, 89 Các phép tính dạng 12 + 3, 15 – 3 Tr.90, 91 Chiếc đồng hồ của em (T.1) Tr.92, 93 Đạo đức Bài 10: Cùng thực hiện nội quy (T.2) Tr.43 TN&XH Bài 18: Con vật quanh em (T.2) Tr.78, 79 Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (T.1) Tr.80, 81 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Văn nghệ chúc mừng năm mới Tr.67 SH theo chủ đề: Gia đình vui vẻ Tr.67, 68, 69 SH lớp: Chào đón mùa xuân Tr.69 Âm nhạc 21 Tiếng Việt Bông hoa niềm vui (T.1) Bông hoa niềm vui (T.2) Bông hoa niềm vui (T.3) Bông hoa niềm vui (T.4) Những bông hoa nhỏ trên sân (T.1) Những bông hoa nhỏ trên sân (T.2) Những bông hoa nhỏ trên sân (T.3) Những bông hoa nhỏ trên sân (T.4) Như bông hoa nhỏ (T.1) Như bông hoa nhỏ (T.2) Thực hành VBT Kể chuyện: Câu chuyện về chú trống choai Xem kể Toán Chiếc đồng hồ của em (T.2) Tr.94, 95 Em làm được những gì? Tr.96 KIỂM TRA Đạo đức Bài 11: Tự chăm sóc bản thân (T.1) Tr.44, 45, 46 TN&XH Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (T.2) Tr.82, 83 Bài 20: Giữ an toàn với một số con vật (T.1) Tr.84, 85 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Giới thiệu các cảm xúc Tr.70 SH theo chủ đề: Nhận biết cảm xúc Tr.71, 72 SH lớp: Quan sát cảm xúc Tr.72 Âm nhạc 22 Tiếng Việt Mưa (T.1) Mưa (T.2) Mặt trời và hạt đậu (T.1) Mặt trời và hạt đậu (T.2) Mặt trời và hạt đậu (T.3) Mặt trời và hạt đậu (T.4) Cầu vồng (T.1) Cầu vồng (T.2) Cầu vồng (T.3) Cầu vồng (T.4) Thực hành VBT Kể chuyện: Thần mưa và thần nắng Xem kể Toán Chục – Số tròn chục (T.1) Tr. Chục – Số tròn chục (T.2) Tr. Các phép tính dạng 30 + 20, 50 – 20 Tr.101 Đạo đức Bài 11: Tự chăm sóc bản thân (T.2) Tr.46 TN&XH Bài 20: Giữ an toàn với một số con vật (T.2) Tr.86, 87 Bài 21: Ôn tập chủ đề:THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T.1) Tr. Hoạt động trải nghiệm SHDC: Diễn tả cảm xúc Tr.73 SHDC: Thể hiện cảm xúc khác nhau Tr.73, 74, 75 SH lớp: Thể hiện cảm xúc Tr.75 Âm nhạc 23 Tiếng Việt Chào xuân (T.1) Chào xuân (T.2) Chợ hoa ngày tết ở Hà Nội (T.1) Chợ hoa ngày tết ở Hà Nội (T.2) Chợ hoa ngày tết ở Hà Nội (T.3) Chợ hoa ngày tết ở Hà Nội (T.4) Mâm cơm ngày Tết ở Huế (T.1) Mâm cơm ngày Tết ở Huế (T.2) Mâm cơm ngày Tết ở Huế (T.3) Mâm cơm ngày Tết ở Huế (T.4) Thực hành VBT Kể chuyện: Đêm giao thừa ý nghĩa Toán Chục – Đơn vị (T.1) Tr. Chục – Đơn vị (T.2) Tr. Các số đến 40 (T.1) Tr. Đạo đức Bài 11: Tự chăm sóc bản thân (T.3) Tr.47 TN&XH Bài 21: Ôn tập chủ đề:THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T.2) Tr. Bài 22: Cơ thể của em (T.1) Tr.92, 93 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Hoạt cảnh thể hiện cảm xúc Tr.76 SH theo chủ đề:Thể hiện cảm xúc theo cách tích cực Tr.76, 77, 78 SH lớp: Tập hít thở sâu để làm chủ cảm xúc Tr.78 Âm nhạc 24 Tiếng Việt Gia đình thân thương (T.1) Gia đình thân thương (T.2) Làm bạn với bố (T.1) Làm bạn với bố (T.2) Làm bạn với bố (T.3) Làm bạn với bố (T.4) Những trò chơi cùng ông bà (T.1) Những trò chơi cùng ông bà (T.2) Những trò chơi cùng ông bà (T.3) Những trò chơi cùng ông bà (T.4) Thực hành VBT Kể chuyện: Vinh và chiếc gối mèo Xem kể Toán Các số đến 40 (T.2) Tr. So sánh các số (T.1) Tr. So sánh các số (T.2) Tr. Đạo đức Bài 12: Phòng, tránh đuối nước (T.1) Tr.48, 49, 50 TN&XH Bài 22: Cơ thể của em (T.2) Tr.94, 95 Bài 23: Các giác quan của em (T.1) Tr.96, 97 Hoạt động trải nghiệm SHDC:Hoạt cảnh Thể hiện cảm xúc theo cách tích cực Tr.79 SH theo chủ đề:Em chọn thể hiện cảm xúc theo cách tích cực Tr.79, 80, 81 SH lớp: Khi bạn của em có cảm xúc không tốt Tr.81 Âm nhạc 25 Tiếng Việt Mẹ của thỏ bông (T.1) Mẹ của thỏ bông (T.2) Mẹ của thỏ bông (T.3) Mẹ của thỏ bông (T.4) Nói với em (T.1) Nói với em (T.2) Nói với em (T.3) Nói với em (T.4) Mẹ và cô (T.1) Mẹ và cô (T.2) Thực hành VBT Kể chuyện: Cô giáo như mẹ hiền Toán Các số đến 100 (T.1) Tr. Các số đến 100 (T.2) Tr. Các số đến 100 (T.3) Tr. Đạo đức Bài 12: Phòng, tránh đuối nước (T.2) Tr.50, 51 TN&XH Bài 23: Các giác quan của em (T.2) Tr.98, 99 Bài 24: Em giữ vệ sinh cơ thể (T.1) Tr.100, 101 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Giao lưu:Cách bảo vệ an toàn cho bản thân Tr.82 SH theo chủ đề: Bảo vệ bản thân yêu quý của em Tr.83, 84, 85 SH lớp: Điều em muốn nói Tr.85 Âm nhạc 26 Tiếng Việt Cô chổi rơm (T.1) Cô chổi rơm (T.2) Cô chổi rơm (T.3) Cô chổi rơm (T.4) Ngưỡng cửa (T.1) Ngưỡng cửa (T.2) Mũ bảo hiểm (T.1) Mũ bảo hiểm (T.2) Mũ bảo hiểm (T.3) Mũ bảo hiểm (T.4) Thực hành VBT Kể chuyện: Chuyện ghế và bàn Toán Bảng các số từ 1 đến 100 (T.1) Tr. Bảng các số từ 1 đến 100 (T.2) Tr. Bảng các số từ 1 đến 100 (T.3) Tr. Đạo đức Bài 12: Phòng, tránh đuối nước (T.3) Tr.52 TN&XH Bài 24: Em giữ vệ sinh cơ thể (T.2) Tr.102, 103 Bài 25: Em ăn uống lành mạnh (T.1) Tr.104, 105 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Văn nghệchúc mừng những người phụ nữ quanh em Tr.86 SH theo chủ đề: Những người sống quanh em Tr.86, 87, 88 SH lớp: Ứng xử lịch sự và thân thiện Tr.88 Âm nhạc 27 Tiếng Việt Mít học vẽ tranh (T.1) Mít học vẽ tranh (T.2) Mít học vẽ tranh (T.3) Mít học vẽ tranh (T.4) Vui học ở Thảo Cầm Viên (T.1) Vui học ở Thảo Cầm Viên (T.2) Vui học ở Thảo Cầm Viên (T.3) Vui học ở Thảo Cầm Viên (T.4) Cùng vui chơi (T.1) Cùng vui chơi (T.2) Thực hành VBT Kể chuyện: Đôi bạn và hai chú chim non Toán Các phép tính dạng 34 + 23, 57 – 23 (T.1) Tr. Các phép tính dạng 34 + 23, 57 – 23 (T.2) Tr. Các phép tính dạng 34 + 23, 57 – 23 (T.3) Tr. Đạo đức Bài 13:Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt (T.1) Tr.53, 54, 55, 56 TN&XH Bài 25: Em ăn uống lành mạnh (T.2) Tr.106, 107 Bài 26: Em vận động và nghỉ ngơi (T.1) Tr.108, 109 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Lời chào bốn phương Tr.89 SH theo chủ đề: Lịch sự khi chào hỏi Tr.89, 90 SH lớp: Đi hỏi về chào Tr.91 Âm nhạc 28 Tiếng Việt Câu chuyện về giấy kẻ (T.1) Câu chuyện về giấy kẻ (T.2) Câu chuyện về giấy kẻ (T.3) Câu chuyện về giấy kẻ (T.4) Trong chiếc cặp của em (T.1) Trong chiếc cặp của em (T.2) Những điều cần biết về bút chì (T.1) Những điều cần biết về bút chì (T.2) Những điều cần biết về bút chì (T.3) Những điều cần biết về bút chì (T.4) Thực hành VBT Kể chuyện: Ai quan trọng nhất? Toán Em làm được những gì? (T.1) Tr. Em làm được những gì? (T.2) Tr. Các ngày trong tuần Tr. Đạo đức Bài 13:Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt (T.2) Tr.57 TN&XH Bài 26: Em vận động và nghỉ ngơi (T.2) Tr.110, 111 Bài 27: Em biết tự bảo vệ (T.1) Tr.112, 113 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Hoạt cảnh Khi em gặp người quen Tr.92 SH theo chủ đề: Văn minh nơi công cộng Tr.92, 93, 94, 95 SH lớp: Ứng xử nơi công cộng Tr.95 Âm nhạc 29 Tiếng Việt Chuyện xảy ra trên đường (T.1) Chuyện xảy ra trên đường (T.2) Chuyện xảy ra trên đường (T.3) Chuyện xảy ra trên đường (T.4) Đi học (T.1) Đi học (T.2) Biển báo (T.1) Biển báo (T.2) Biển báo (T.3) Biển báo (T.4) Thực hành VBT Kể chuyện: Chuyện hai chú thỏ Toán Tờ lịch của em Tr.128, 129 Thực hành và trải nghiệmEm và các bạn Tr.130, 131 KIỂM TRA Tr. Đạo đức Bài 13:Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt (T.3) Tr.58 TN&XH Bài 27: Em biết tự bảo vệ (T.2) Tr.114, 115 Bài 28: Ôn tập chủ đề:CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ (T.1) Tr. Hoạt động trải nghiệm SHDC: Lễ phát động cuộc thi:Quê hương và môi trường Tr.96 SH theo chủ đề: Quê hương tươi đẹp Tr.97, 98, 99 SH lớp: Sinh hoạt dã ngoại Tr.99 Âm nhạc 30 Tiếng Việt Làng em buổi sáng (T.1) Làng em buổi sáng (T.2) Ban mai trên bản làng (T.1) Ban mai trên bản làng (T.2) Ban mai trên bản làng (T.3) Ban mai trên bản làng (T.4) Làng gốm Bát Tràng (T.1) Làng gốm Bát Tràng (T.2) Làng gốm Bát Tràng (T.3) Làng gốm Bát Tràng (T.4) Thực hành VBT Kể chuyện: Mong ước của ngựa con Toán Độ dài (T.1) Tr. Độ dài (T.) Tr. Đo độ dài (T.1) Tr. Đạo đức Bài 14: Phòng, tránh tai nạn giao thông (T.1) Tr.59, 60, 61, 62 TN&XH Bài 28: Ôn tập chủ đề:CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ (T.2) Tr. Bài 29: Ban ngày và ban đêm (T.1) Tr.120, 121 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Giới thiệu quê hương em Tr.100 SH theo chủ đề:Những việc cần làm cho quê hương Tr.100, 101, 102 SH lớp: “Xin giữ gìn quê hương sạch, đẹp!” Tr.102 Âm nhạc 31 Tiếng Việt Dạo phố (T.1) Dạo phố (T.2) Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (T.1) Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (T.2) Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (T.3) Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (T.4) Hồ Gươm (T.1) Hồ Gươm (T.2) Hồ Gươm (T.3) Hồ Gươm (T.4) Thực hành VBT Kể chuyện: Xe lu và xe ca Toán Đo độ dài (T.2) Tr. Xăng-ti-mét. Đơn vị đo độ dài (T.1) Tr. Xăng-ti-mét. Đơn vị đo độ dài (T.2) Tr. Đạo đức Bài 14: Phòng, tránh tai nạn giao thông (T.2) Tr.62, 63 TN&XH Bài 29: Ban ngày và ban đêm (T.2) Tr.122, 123 Bài 30: Ánh sáng mặt trời (T.1) Tr.124, 125 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Rung chuông vàng: Bảo vệ môi trường Tr.103 SH theo chủ đề: Tuyên truyền bảo vệ môi trường Tr.103, 104, 105 SH lớp: Trưng bày hình ảnh bảo vệ môi trường Tr.105 Âm nhạc 32 Tiếng Việt Khu rừng kì lạ dưới đáy biển (T.1) Khu rừng kì lạ dưới đáy biển (T.2) Khu rừng kì lạ dưới đáy biển (T.3) Khu rừng kì lạ dưới đáy biển (T.4) Thư gửi bố ngoài đảo (T.1) Thư gửi bố ngoài đảo (T.2) Nữ hoàng của đảo (T.1) Nữ hoàng của đảo (T.2) Nữ hoàng của đảo (T.3) Nữ hoàng của đảo (T.4) Thực hành VBT Kể chuyện: Tôm càng và cá con Toán Em làm được những gì? (T.1) Tr. Em làm được những gì? (T.2) Tr. Em làm được những gì? (T.3) Tr. Đạo đức Bài 14: Phòng, tránh tai nạn giao thông (T.3) Tr.63 TN&XH Bài 30: Ánh sáng mặt trời (T.2) Tr.126, 127 Bài 31: Hiện tượng thời tiết (T.1) Tr.128, 129 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Tuyên truyền bảo vệ môi trường Tr.106 SH theo chủ đề:Giúp quê hương xanh, sạch, đẹp hơn Tr.106, 107, 108, 109 SH lớp: Người lao động gương mẫu Tr.109 Âm nhạc 33 Tiếng Việt Chuyện của Nam (T.1) Chuyện của Nam (T.2) Chuyện của Nam (T.3) Chuyện của Nam (T.4) Mọi người đều khác biệt (T.1) Mọi người đều khác biệt (T.2) Mọi người đều khác biệt (T.3) Mọi người đều khác biệt (T.4) Ước mơ nào cũng quý (T.1) Ước mơ nào cũng quý (T.2) Thực hành VBT Kể chuyện: Xe cứu hoả Tí Hon Toán ÔN TẬP CUỐI NĂM (T.1) Tr. ÔN TẬP CUỐI NĂM (T.2) Tr. ÔN TẬP CUỐI NĂM (T.3) Tr. Đạo đức KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ Tr. TN&XH Bài 31: Hiện tượng thời tiết (T.2) Tr.130, 131 Bài 32: Ôn tập chủ đề:TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (T.1) Tr. Hoạt động trải nghiệm SHDC: Tuyên truyền bảo vệ môi trường Tr.106 SH theo chủ đề:Giúp quê hương xanh, sạch, đẹp hơn Tr.106, 107, 108, 109 SH lớp: Người lao động gương mẫu Tr.109 Âm nhạc 34 Tiếng Việt Buổi học cuối năm (T.1) Buổi học cuối năm (T.2) Buổi học cuối năm (T.3) Buổi học cuối năm (T.4) Gửi lời chào lớp Một (T.1) Gửi lời chào lớp Một (T.2) Kì nghỉ hè của em (T.1) Kì nghỉ hè của em (T.2) Kì nghỉ hè của em (T.3) Kì nghỉ hè của em (T.4) Thực hành VBT Kể chuyện: Những phần thưởng đặc biệt Toán ÔN TẬP CUỐI NĂM (T.4) Tr. ÔN TẬP CUỐI NĂM (T.5) Tr. ÔN TẬP CUỐI NĂM (T.6) Tr. Đạo đức KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ Tr. TN&XH Bài 32: Ôn tập chủ đề:TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (T.2) Tr. ÔN TẬP – ĐÁNH GIÁ – GD ĐỊA PHƯƠNG Hoạt động trải nghiệm SHDC: Noi gương Bác Hồ:Gắn bó với thiên nhiên Tr.110 SH theo chủ đề: Vẽ bức tranh quê hương Tr.110, 111 SH lớp: Trưng bày bức tranh quê hương em Tr.111 Âm nhạc 35 Tiếng Việt Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập KIỂM TRA CUỐI HKII KIỂM TRA CUỐI HKII KIỂM TRA CUỐI HKII KIỂM TRA CUỐI HKII Toán ÔN TẬP CUỐI NĂM (T.7) Tr. Thực hành và trải nghiệm: Ong và hoa Tr.156 KIỂM TRA HKII Đạo đức KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ Tr. TN&XH ÔN TẬP – ĐÁNH GIÁ – GD ĐỊA PHƯƠNG ÔN TẬP – ĐÁNH GIÁ – GD ĐỊA PHƯƠNG Hoạt động trải nghiệm SHDC: Cây xanh quê em Tr.112 SH theo chủ đề: Làm cho quê hương thêm xanh Tr.112, 113, 114 SH lớp: Cây xanh của em Tr.114 Âm nhạc
5/5 - (581 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Phân phối chương trình lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

T7 Th2 19 , 2022
CHỦ ĐỀ Tuần Tiết BÀI GHI CHÚ Chủ đề 1: Chào năm học mới 1 1 Sinh hoạt dưới cờ: Lễ Khai giảng 2 Bài 1: Làm quen với bạn mới 3 Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới 2 4 Sinh hoạt dưới cờ: Tìm […]
Phân phối chương trình lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - phan phoi chuong trinh lop 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 152872