Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian Oxyz

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN OXYZ

VẤN ĐỀ 1: MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

I. Tọa độ

Hình học giải tích trong không gian Oxyz
Hình học giải tích trong không gian Oxyz

II. Mặt phẳng

– Vecto pháp tuyến của mặt phẳng là vecto khác vecto 0 và có giá vuông góc mặt phẳng.

– Phương trình tổng quát: (α): Ax + By + Cz + D = 0 (A2 + B2 + C2) # 0

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian Oxyz - on thi dai hoc chuyen hinh hoc giai tich khong gian 2

→ (α): A(x – xo) + B(y – yo) + C(z – zo) = 0

– Mặt phẳng chắn: (α) cắt Ox, Oy, Oz lần lượt tại A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c), (a, b, c # 0)

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian Oxyz - on thi dai hoc chuyen hinh hoc giai tich khong gian 3

– Mặt phẳng đặc biệt: (Oxy): z = 0; (Oxz): y = 0, (Oyz): x = 0

III. Đường thẳng

– Vector chỉ phương của đường thẳng là vecto khác 0 và có giá cùng phương với đường thẳng

Hình học giải tích trong không gian Oxyz
Hình học giải tích trong không gian Oxyz

B. ĐỀ THI

Bài 1: Đại học khối D năm 2011

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 2; 3) và đường thẳng d: Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian Oxyz - on thi dai hoc chuyen hinh hoc giai tich khong gian 8. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm A, vuông góc với đường thẳng d và cắt trục Ox.

Giải:

Hình học giải tích trong không gian Oxyz
Hình học giải tích trong không gian Oxyz

Cách 1:

Hình học giải tích trong không gian Oxyz
Hình học giải tích trong không gian Oxyz

Cách 2:

Hình học giải tích trong không gian Oxyz
Hình học giải tích trong không gian Oxyz

Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 - (607 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Đại cương về giao động điều hòa - Giáo trình vật lý 12 luyện thi Đại học - Cao đẳng

T4 Th2 23 , 2022
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ 12 LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT – ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN I. DAO ĐỘNG TUẦN HOÀN 1. Định nghĩa: là dao động […]
Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian Oxyz - dai cuong ve dao dong dieu hoa 1