Ôn thi cấp tốc lý thuyết Vật lý 12

Ôn thi cấp tốc lý thuyết Vật lý 12

Taiª Facebook.com/taie.luyenthivatly

E-mail: mr.taie198[email protected] 3/62 Mobile: 0965.147.898

CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC

I. ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

1. Các khái niệm cơ bản

Dao động là chuyển động qua lại trên một đoạn đường xác định, quanh một v

tr cân bằng.

Dao động tuần hoàn dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp

lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.

Chu k dao động thi gian vt thc hiện được một dao động toàn phn gi.

Ký hiệu là T, đơn vị là giây (s).

Tn s dao động s dao động toàn phn vt thc hiện được trong mt

giây. Ký hiu là f,

, đơn vị là héc (Hz).

2. Dao động điều hòa

dao động trong đó li độ của vật một hàm côsin (hay sin) của thời gian nhân

vi một hằng s.

Phương trình dao đng:

tAcosx

Chu k:

(s)

Tn s:

(Hz)

3. Phương trình vận tc:

tAxv sin

x = 0 (VTCB) thì vn tc có đ ln cực đại:

x: li độ dao động

A: biên độ dao đng (

)

: tn s góc

t+: pha dao động

: pha ban đầu (pha dao động khi t=0)

Rate this post
Trắc nghiệm Lịch sử 12 Việt Nam từ năm 1954
366 Câu trả lời nhanh môn Lịch Sử lớp 12

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *