Một số quy tắc nhấn trọng âm trong Tiếng Anh

Danh mục bài viết

Một số quy tắc nhấn trọng âm trong Tiếng Anh

1- Từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu

eg: ready [‘ redi ]

NGOẠI LỆ: paper [ pei’ pơ], career [kơ’ riơ], accsept [əkˈsept], rely [ ri’ lai ]

2-Từ 2 âm tiết nhưng được cấu tạo bằng cách thêm nhân tố và hậu tố thì trọng âm rơi vào âm tiết GỐC

ex: to act —> tobe react – trọng âm vẫn rơi vào act

NGOẠI LỆ: ‘foresight , ‘forecast , ‘forehead , ‘forename , unkeep

3- Những V có 2 âm tiết tận cùng ” ISE , IZE , FY , ATE” trọng âm rơi vào chính nó

NGOẠI LỆ: to ‘realise

Ex: to dictate , to relate , to dify(quả quyết)

4- Từ có 3 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu

Ex: ‘factory , ‘family , ‘president

5- Từ có 4 âm tiết trở lên trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ CUỐI trở LẠI

Ex: environment [in’ vairơmơnt] uni’ versity

6- V tận cùng ”ATE , FY , ISE , IZE “” có 3 âm tiết trở lên trọng âm rơi vào âm tiết thử 3 từ CUỐI lên

Ex: ‘ organize ‘ memorize

7- V do 2 từ ghép lại với nhau trọng âm bao giờ cũng rơi vào âm tiết thứ 2

Ex: under’ stand

over’ ate (ăn quá nhiều)

8- N ghép gồm 2 N ghép lại đi liền nhau trọng âm bao giờ cũng rời vào âm tiết đầu

ex: ‘ newpaper , ‘ cupboard

9- adj và adv : 2 từ ghép đi liền nhau trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

Xem Thêm:  Tiếng Anh 11 Unit 7: Getting started - Soạn Anh 11 trang 18 - Tập 2

ex: over’ weight : in’ door

10- tận cùng bẳng “eer” trọng âm rơi vào chính nó

ex : pio’ neer

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 - (494 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Một số cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong Tiếng Anh

T3 Th2 22 , 2022
Một số cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong Tiếng Anh Đôi khi trong đề thi TOEIC có xuất hiện một vài những cấu trúc câu khá đặc biệt. Để tránh bỡ ngỡ, chúng ta hãy cũng tìm hiểu một số cấu trúc nhé! 1. V-ing +sth + be +adj-if […]
Một số cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong Tiếng Anh - mot so cau truc ngu phap dac biet trong tieng anh 142617