Mẫu bài dạy minh họa môn Sinh học THPT Mô đun 3

Danh mục bài viết

Mẫu bài dạy minh họa môn Toán THPT Mô đun 3 là mẫu giáo án minh họa tập huấn Mô đun 3, giúp thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT 2018 mới. Với nội dung bài dạy Sự phát sinh loài người – Sinh học 12, thời lượng 1 tiết.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm hướng dẫn học Mô đun 3, câu hỏi ôn tập Mô đun 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của chiase24.com:

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Sinh học 12 Mô đun 3

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC: SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI
SINH HỌC 12
Thời lượng: 01 tiết

Giáo viên:…………

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

Phẩm chất, năng lực YCCĐ (STT của YCCĐ)
NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

Nhận thức kiến thức sinh học

Trình bày được các đặc điểm giống nhau giữa người hiện đại với các loài linh trưởng hiện đang sinh sống

1

Giải thích được những đặc điểm thích nghi đặc trưng của loài người

2

Giải thích được thế nào là tiến hóa văn hóa và vai trò của tiến hóa văn hóa đối với sự phát sinh, phát triển của loài người

3

NĂNG LỰC CHUNG

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Trao đổi, thảo luận với bạn để rút ra kết luận chung

Giải quyết vấn đề và sáng tạo

Sử dụng được các kiến thức để liên hệ trong thực tế và đời sống.

PHẨM CHẤT CHỦ YẾU

Trách nhiệm

Hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ

Chăm chỉ

Hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Xem Thêm:  Lý thuyết và bài tập chương Từ trường - Tài liệu ôn tập môn Vật lý lớp 11

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Bảng 34. Mức độ giống nhau về ADN và protein giũa người với các loài thuộc bộ Khỉ

Các loài % giống nhau so với ADN người Các loài Số Axit amin trên chuỗi β– hemoglobin khác biệt so với người

Tinh tinh

97,6

Tinh tinh

0/146

Vượn Gibbon

94,7

Gôrila

1/146

Khỉ Rhesut

91,1

Vượn Gibbon

3/146

Khỉ Vervet

90,5

Khỉ Rhesut

8/146

Khỉ Capuchin

84,2

Galago

58,0

Từ đó xác định mối quan hệ họ hàng giữa người với các loài thuộc bộ Khỉ.

– Hình 34.1. Cây chủng loại phát sinh của bộ Linh trưởng: Hiểu được mối quan hệ họ hàng giữa người và một số loài vượn.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động học (Thời gian) Mục tiêu (STT YCCĐ) Nội dung dạy họctrọng tâm PP/KTDH chủ đạo Phương án đánh giá

Hoạt động 1: Khởi động

(1)

Loài người có nguồn gốc từ động vật có xương sống

DH theo nhóm.

Phương pháp: Vấn đáp

Công cụ: Câu hỏi

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

(1)

(2)

GV chia lớp thành 6 nhóm, tìm hiểu các thông tin

+ Nhóm 1, 3: Những điểm giống nhau giữa người và thú

+ Nhóm 2, 4: Những điểm giống nhau giữa người và vượn người ngày nay

+ Nhóm 5, 6: Trình bày những điểm khác nhau giữa người và vượn người ngày nay?

DH Giải quyết vấn đề. DH theo nhóm

Phương pháp: Quan sát

Công cụ: Câu hỏi

Hoạt động 3: Luyện tập

(1)

(2)

Phân tích bảng số liệu sau và cho biết: Dạng vượn người nào có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất?

DH Giải quyết vấn đề. DH theo nhóm

Phương pháp: KT viết, đánh qua sản phẩm của HS

Công cụ: Bài tập

Hoạt động 4: Tìm tòi và mở rộng

(1)

(2)

BT1: PHT

BT2: Học sinh cần có ý thức trách nhiệm như thế nào về vai trò của con người trong thế giới sống hiện nay, ý thức phòng chống các nhân tố xã hội tác động xấu đến con người và xã hội loài người?

Phương pháp: KT VIẾT

Công cụ: Bài tập, Bảng kiểm

Xem Thêm:  Soạn bài Con cò của Chế Lan Viên - Soạn văn lớp 9 tập 2 bài 22

III. Các công cụ đánh giá trong chủ đề/bài học

1. Câu hỏi

2. Bài tập

Các loài % giống nhau so với ADN người Các loài Số Axit amin trên chuỗi β– hemoglobin khác biệt so với người

Tinh tinh

97,6

Tinh tinh

0/146

Vượn Gibbon

94,7

Vượn Gibbon

3/146

Khỉ Rhesut

91,1

Khỉ Rhesut

8/146

Galago

58,0

Gôrila

1/146

A. Tinh tinh.

B. Vượn Gibbon.

C. Khỉ Rhesut.

D. Galago

3. PHT

Đặc điểm phân biệt Tiến hoá sinh học Tiến hoá văn hoá
Các nhân tố tiến hoá
Giai đoạn tác động chủ yếu
Kết quả

4. Thang đo

Biểu hiện Đánh giá (thang điểm 10)
– Nêu ra được 01 ý thức phòng chống tác động xấu đến xã hội loài người 2 điểm
– Nêu ra được từ 02 ý thức phòng chống tác động xấu đến xã hội loài người 5 điểm
– Nêu ra được 01 trách nhiệm của mình đối với thế giới sống xung quanh 3 điểm
– Nêu ra được 02 trách nhiệm của mình đối với thế giới sống xung quanh 4 điểm
– Nêu ra được từ 03 trách nhiệm của mình đối với thế giới sống xung quanh 5 điểm
5/5 - (451 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Mẫu bài dạy minh họa môn Địa lý THPT Mô đun 3

T7 Th2 19 , 2022
Mẫu bài dạy minh họa môn Địa lý THPT Mô đun 3 là mẫu giáo án minh họa tập huấn Mô đun 3, giúp thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT 2018 mới. Với nội dung bài dạy Địa lí dân […]
Mẫu bài dạy minh họa môn Địa lý THPT Mô đun 3 - mau bai day minh hoa mon dia ly thpt mo dun 3 150104