Mẫu bài dạy minh họa môn Âm nhạc Tiểu học Mô đun 3

Danh mục bài viết

Mẫu bài dạy minh họa môn Âm nhạc Tiểu học Mô đun 3 là mẫu giáo án minh họa tập huấn Mô đun 3, giúp thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT 2018 mới. Với nội dung bài dạy Tiếng ca muôn loài.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm mẫu bài dạy minh họa Tiểu học Mô đun 3 tổng hợp các môn trong chương trình tập huấn Mô đun 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của chiase24.com:

Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc Mô đun 3 Tiểu học

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
(Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật dạy học và cách thức thực hiện bài học)

Tên chủ đề: Tiếng ca muôn loài
Môn: Âm nhạc

Yêu cầu cần đạt:

1. Phẩm chất:

 • Chăm chỉ: Có ý thức học tập.
 • Biết yêu thương, chia sẻ, kính trọng ông bà, cha mẹ.

2. Năng lực chung:

 • Tự chủ tự học: Có ý thức học tập, nhận biết và học cách chơi nhạc cụ.
 • Giao tiếp hợp tác: Trình bày theo nhóm.

3. Năng lực đặc thù:

 • Thực hiện đúng cách chơi nhạc cụ, thể hiện được tiết tấu.
 • Nêu được tên và cảm nhận nhạc cụ
 • Biết vận động đơn giản theo nhịp điệu.
 • – Bước đầu biết hát đúng cao độ, trường độ.
 • Biết hát rõ lời, hát có sắc thái, tư thế phù hợp. Biết hát kết hợp với gõ đệm.
 • Đọc đúng tên nốt, bước đầu đọc đúng cao độ và trường độ các nốt nhạc

Nội dung bài học: Hát

Tên bài học: Long lanh ngôi sao nhỏ. Nhạc Pháp

Ngữ liệu/ nội dung bài học: Long lanh ngôi sao nhỏ. Nhạc Pháp

– Nguồn: SGK Âm nhạc 1.

Hoạt động Mục tiêu
hoạt động
PP, KTDH Phương pháp
đánh giá
Cách thức
thực hiện

Khởi động

HĐ: Nghe giai điệu bài hát

Giới thiệu và gợi ý

Mở video và vận động

Khởi động giọng

NLĐT: Biết vận động đơn giản theo nhịp điệu.

PC: Biết yêu thương, chia sẻ, kính trọng ông bà, cha mẹ.

NLC: Chuẩn bị đồ dùng, tư liệu học tập

PP: Dalcroze, Hoạt động nhóm

KT: hỏi và trả lời.

PP: quan sát

CC: đặt câu hỏi

Tìm hiểu bài hát, tác giả, xuất xứ

Nghe giai điệu và vận động

Khởi động giọng

Khám phá: HĐ: Học hát

NLĐT: Bước đầu biết hát đúng cao độ, trường độ, hát rõ lời, hát có sắc thái, tư thế phù hợp.

NLC: Mạnh dạn nêu ý kiến trong học tập, hợp tác cùng bạn.

PP: Orff, Làm mẫu, hoạt động nhóm.

KT: Chia nhóm

PP: quan sát

CC: Thang đo

Hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu

Học hát từng câu

Đàn cả bài

Hát cả bài theo giai điệu

Luyện tập: HĐ: Hát và gõ đệm

NLĐT: Bước đầu biết hát đúng cao độ, trường độ, hát rõ lời, hát có sắc thái, tư thế phù hợp, kết hợp gõ theo nhịp.

PP: Làm mẫu

KT: Chia nhóm

PP: Quan sát

CC: thang đo, đặt câu hỏi

Hướng dẫn hát và vỗ thanh phách theo nhịp

Vận dụng:

HĐ: Hát và gõ đệm bộ gõ cơ thể

NLĐT: Biết hát đúng cao độ, trường độ, hát rõ lời, hát có sắc thái, tư thế phù hợp, kết hợp gõ theo nhịp.

NLC: Hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo âm nhạc.

PP: Trình diễn

KT: Chia nhóm

PP: quan sát

CC: thang đo

Trình bày theo nhóm.

Xem Thêm:  Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Kiểm tra đánh giá: Nội dung Hát

Mức độND hát Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành tốt
Hát rõ lời
Hát có sắc thái
Tư thế phù hợp khi hát
Hát kết hợp với gõ đệm
Nêu được tên bài hát.

Nội dung bài học: Đọc nhạc

Tên bài học: BẬC THANG ĐÔ-RÊ-MI

Ngữ liệu/ nội dung bài học: đọc nhạc

Nguồn (SGK): Kết nối tri thức

Hoạt động Mục tiêu
hoạt động
PP, KTDH Phương pháp
đánh giá
Cách thức thực hiện

Khởi động

HĐ: Chơi trò chơi: Cây cao – bóng thấp.

NLC: Năng lực tự chủ và tự học

Năng lực giải quyết vấn đề và sang tạo.

PP Dalcroze: KT chia nhóm.

PP quan sát

CC: thang đo
PP vấn đáp
CC: đặt câu hỏi

– GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Cây cao – bóng thấp.

Khám phá

HĐ: Đọc tên nốt.

NLĐT: Đọc đúng tên nốt, bước đầu đọc đúng cao độ và trường độ các nốt nhạc

PP Kodaly

PP làm mẫu

KT đặt câu hỏi

PP quan sát

CC: thang đo

PP vấn đáp
CC: câu hỏi

– HS quan sát GV đàn từng nốt nhạc cho HS nghe và đọc lại.

Luyện tập

HĐ: Tập đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay (kodaly)

NLĐT: Đọc đúng tên nốt, bước đầu đọc đúng cao độ và trường độ các nốt nhạc

PP Kodaly

PP làm mẫu

KT chia nhóm

PP quan sát

CC: thang đo

PP vấn đáp

CC: câu hỏi

GV hướng dẫn học sinh nhận biết các nốt nhạc theo kí hiệu bàn tay.

Vận dụng

HĐ: Trò chơi đọc nốt nhạc to, nhỏ

NLĐT: Biết đọc nốt nhạc to, nhỏ theo trò chơi.

PP trò chơi

KT chia nhóm

PP quan sát

CC: thang đo

PP đánh giá qua sản phẩm học tập

CC: sản phẩm học tập

HS tham gia trò chơi theo nhóm.

Xem Thêm:  Giáo án Giáo dục công dân 6 sách Cánh diều (Cả năm)

Kiểm tra đánh giá: Nội dung Đọc nhạc

Mức độTiêu chí Chưa đạt Đạt
1. Đọc đúng tên 3 nốt Mi, Rê, Đô
2. Biết đọc 3 nốt Mi, Rê, Đô kết hợp handsigns đúng cao độ hoặc trường độ
3. Đọc đúng cao độ, trường độ 3 nốt Mi, Rê, Đô kết hợp với kí hiệu bàn tay.
4. Sáng tạo được các mẫu 2 âm, 3 âm với 3 nốt nhạc Mi, Rê, Đô.

Nội dung bài học: Thường thức âm nhạc

Tên bài học: Giới thiệu một số nhạc cụ gõ nước ngoài

Ngữ liệu/ nội dung bài học: Thường thức âm nhạc

Nguồn (SGK): Chân trời sáng tạo, lớp 1

Hoạt động

(1)

Mục tiêu hoạt động

(2)

PP, KTDH

(3)

Phương pháp
đánh giá

Cách thức
thực hiện

(4)

Khởi động

HĐ: Ôn tập bài hát Múa đàn.

HĐ: Giới thiệu nội dung dạy học.

NLĐT: Giúp HS ôn lại bài hát Múa đàn và kết hợp giới thiệu nhạc cụ traigle.

PP: Dalcroze: KT: chia nhóm.

PP quan sát

CC: thang đo
PP vấn đáp
CC: câu hỏi

– Giáo viên cho HS hát lại bài Múa đàn. Giáo viên kết hợp gõ đệm bằng traigle. Học sinh hát kết hợp bộ gõ cơ thể.

– Từ hoạt động trên, giáo viên giới thiệu nhạc cụ traigle.

Khám phá

HĐ: Giới thiệu nhạc cụ maracas và traigle

NLC: Tự chủ tự học, có ý thức học tập, nhận biết và học cách chơi nhạc cụ.

NLĐT: Cảm thụ âm nhạc: Nêu được tên và cảm nhận nhạc cụ

Maracas và traigle.

PP:Kodaly, làm mẫu

KT: đặt câu hỏi

PP quan sát

CC: thang đo

PP vấn đáp
CC: câu hỏi

– Giáo viên giới thiệu tên, hình dáng, âm sắc, cách sử dụng nhạc cụ maracas.

– Cho HS làm quen sử dụng.

Luyện tập

HĐ: Cảm nhận âm sắc của nhạc cụ.

NLC: Giao tiếp hợp tác, trình bày theo nhóm.

NLĐT: HS phân biệt được âm sắc, nhịp điệu của từng loại nhạc cụ. Biết vận động phù hợp với nhịp điệu của từng nhạc cụ.

PP: Kodaly, làm mẫu

KT: chia nhóm

PP quan sát

CC: thang đo

PP vấn đáp

CC: câu hỏi

Trò chơi: Giáo viên

phổ biến luật chơi. Học sinh vận động phù hợp theo âm thanh nhạc cụ.

Vận dụng:

Tổ chức hát kết hợp gõ đệm

NLC: Giao tiếp hợp tác, trình bày theo nhóm.

NLĐT: HS biết vận dụng nhạc cụ để gõ đệm bài múa đàn.

PP: trò chơi

KT: chia nhóm, công não.

PP quan sát

CC: thang đo

PP đánh giá qua sản phẩm học tập

CC: sản phẩm học tập

– GV hướng dẫn cho hs 2 mẫu tiết tấu.

– Yêu cầu nhóm 1 gõ mẫu tiết tấu 1 bằng traigle, nhóm 2 gõ mẫu tiết tấu 2 bằng maracas.

– Hai nhóm cùng hát và kết hợp gõ đệm với hai loại nhạc cụ theo giai điệu bài hát.

Xem Thêm:  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi trang 147

Kiểm tra đánh giá: Nội dung Thường thức âm nhạc

 1. Nhạc cụ có hình giống tam giác có tên là gì?
 2. Tam giác chuông Thanh phách
 3. Cách sử dụng nhạc cụ Tam giác chuông như thế nào là đúng?
 4. Cầm vào thân tam giác Cầm chặt vào dây treo
 5. Vật dụng nào có thể làm nhạc cụ Maracas?
 6. Chai thủy tinh Chai nhựa
 7. Trong nhạc cụ Maracas thường có gì?
 8. Nước Các loại hạt: sỏi, đậu…
 9. Nhạc cụ nào phát ra âm thanh vang hơn?
 10. Tam giác chuông Maracas

BẢNG KIỂM TRA TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ

Nội dung Tiêu chí Mức độ
Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành tốt
Hát Biết hát rõ lời, hát có sắc thái, tư thế phù hợp. Hát chưa rõ lời Hát rõ lời, chưa thể hiện được sắc thái Hát rõ lời, hát có sắc thái, tư thế phù hợp
Biết hát kết hợp với gõ đệm. Chưa biết hát kết hợp gõ đệm Hát kết hợp gõ đệm chưa nhịp nhàng Hát kết hợp gõ đệm nhịp nhàng
Đọc nhạc Đọc đúng tên nốt, kết hợp kí hiệu bàn tay Đọc chưa đúng tên nốt Đọc đúng tên nốt chưa kết hợp kí hiệu bàn tay Đọc đúng tên nốt, kết hợp với kí hiệu bàn tay
Đọc đúng cao độ, trường độ các nốt nhạc Đọc chưa đúng cao độ, trường độ Đọc đúng cao độ nhưng chưa đúng trường độ hoặc ngược lại. Đọc đúng cao độ, trường độ các nốt nhạc
Thường thức âm nhạc Nhận biết, gọi tên được nhạc cụ Chưa gọi tên được nhạc cụ Gọi được tên nhạc cụ Nhận biết và gọi tên được nhạc cụ
Biết chơi nhạc cụ đúng tư thế và đúng cách Chơi nhạc cụ chưa đúng tư thế và đúng cách Chợi nhạc cụ đúng tư thê, chưa đúng cách hoặc ngược lại. Chơi nhạc cụ đúng tư thế và đúng cách
5/5 - (471 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về trò chơi dân gian bịt mắt bắt dê (4 mẫu)

T7 Th2 19 , 2022
Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về trò chơi dân gian bịt mắt bắt dê gồm 4 bài văn mẫu, giúp các em học sinh lớp 8 tham khảo, tích lũy vốn từ để viết văn thuyết minh ngày càng hay hơn. Để có được một bài thuyết minh trò […]
Thuyết minh về trò chơi dân gian bịt mắt bắt dê