Luyện giải bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ học

LUYỆN GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 12-DAO ĐỘNG CƠ HỌC

I. Dao động cơ :

1. Thế nào là dao động cơ:

Chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt, gọi là vị trí cân bằng.

2. Dao động tuần hoàn:

Sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kỳ, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ.

II. Phương trình của dao động điều hòa:

1. Định nghĩa: Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian

2. Phương trình:

Luyện giải bài tập Vật lý 12  - Dao động cơ học
Luyện giải bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ học

+ A là biên độ dao động (A>0), A phụ thuộc năng lượng cung cấp cho hệ ban dầu, cách kích thích

+

Luyện giải bài tập Vật lý 12  - Dao động cơ học
Luyện giải bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ học
là pha của dao động tại thời điểm t

+

Luyện giải bài tập Vật lý 12  - Dao động cơ học
Luyện giải bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ học
là pha ban đầu, phụ tuộc cách chọn gốc thời gian,gốc tọa độ, chiều dương

III. Chu kỳ, tần số và tần số góc của dao động điều hòa:

1. Chu kỳ, tần số:

– Chu kỳ T: Khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần – đơn vị giây (s)

– Tần số f: Số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây – đơn vị Héc (Hz)

2. Tần số góc:

Luyện giải bài tập Vật lý 12  - Dao động cơ học
Luyện giải bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ học

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 - (753 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Cân bằng phương trình Hoá học bằng máy tính cầm tay

T3 Th2 22 , 2022
Cân bằng phương trình Hoá học bằng máy tính cầm tay VỚI PHƯƠNG TRÌNH 5 CHẤT – Để cân bàng được mình có một số quy tắc như sau các bạn cần nắm vững – Đầu tiên các bạn viết một phương trình và sản phẩm phản ứng (lưu ý […]
Cân bằng phương trình Hoá học bằng máy tính cầm tay - can bang phuong trinh hoa hoc bang may tinh cam tay 142610