Lịch Sử 6 Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc….

Giải bài tập SGK Lịch sử 6 Bài 14 trang 69 giúp các bạn học sinh lớp 6 nhanh chóng giải được các bài tập phần kiến thức mới và phần luyện tập vận dụng. Đồng thời nắm vững kiến thức về  Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội của Việt Nam thời Bắc thuộc.

Soạn Sử 6 Bài 14 trang 69 sách Cánh diều được biên soạn đầy đủ với các nội dung trong SGK, giúp các bạn dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Lịch Sử 6. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Soạn Lịch Sử 6 Bài 14 trang 69

I. Trả lời câu hỏi phần kiến thức mới

1. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

 • Chính sách cai trị về chính trị
 • Chính sách cai trị về chính trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc thể hiện như thế nào?
 • Các triều đại phong kiến phương Bắc chủ trương đặt nước ta thành quận, huyện trực thuộc Trung Quốc nhằm mục đích gì?

Lời giải

Chính sách cai trị về chính trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc thể hiện:

 • Chia Âu Lạc thành các quận, huyện và sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc
 • Đưa người Hán sang cai trị người Việt theo luật pháp hà khắc.
 • Các triều đại phong kiến phương Bắc chủ trương đặt nước ta thành quận, huyện trực thuộc Trung Quốc nhằm mục đích dễ cai trị và dần dần thu phục người Việt.
 • Chính sách bóc lột về kinh tế
Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận của em về bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương

Câu hỏi: Dựa vào các hình 14.4, 14.5 và đọc các thông tin tư liệu trên, hãy liệt kê những hình thức bóc lột chủ yếu của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc.

Lời giải

Những hình thức bóc lột chủ yếu của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc:

 • Sử dụng chế độ tô thuế
 • Bắt cống nạp sản vật quý (ngọc minh cơ, sừng tê, ngà voi, đồi mồi…)
 • Nắm độc quyền về sắt và muối đối với người Việt
 • Chính sách cai trị về văn hóa

– Việc đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta nhằm mục đích gì?

– Nêu chính sách cai trị về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc.

Lời giải

– Việc đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta nhằm mục đích đồng hóa dân ta về mọi mặt…

– Chính sách cai trị về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc:

 • Mở trường lớp dạy chữ Hán
 • Áp dụng luật Hán
 • Tìm cách truyền bá văn hóa, phong tục phương Bắc.

2. Những chuyển biến về kinh tế, xã hội, văn hóa trong thời Bắc thuộc

Những chuyển biến về kinh tế

Câu hỏi: Quan sát các hình 14.6, 14.7 và đọc thông tin, hãy cho biết những chuyển biến về kinh tế của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.

Xem Thêm:  Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 14 (Có đáp án) - Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Lời giải

 • Những chuyển biến về kinh tế của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc
 • Sử dụng công cụ bằng sắt, sức kéo của trâu bò, kĩ thuật chiết cành… vào trong trồng trọt và chăn nuôi.
 • Nghề thủ công truyền thống như đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, làm mộc.. phát triển với kĩ thuật sản xuất cao hơn.
 • Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, làm đường, làm mật mía…
 • Những chuyển biến về xã hội và văn hóa

Câu hỏi: Quan sát bảng trên và đọc thông tin, hãy cho biết sự chuyển biến của xã hội Việt Nam thời Bắc thuộc.

Lời giải

Sự chuyển biến của xã hội Việt Nam thời Bắc thuộc: Quan lại đô hộ -> Địa chủ Hán và Hào trưởng Việt -> nông dân công xã -> nông dân lệ thuộc -> nô tì.

=> So với thời Văn Lang, Âu Lạc, xã hội thời Bắc thuộc có sự chuyển biến rõ rệt.

II. Trả lời câu hỏi phần luyện tập vận dụng

Câu 1

Nêu một số nét trong chính sách cai trị về chính trị, kinh tế, văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với người dân Việt Nam thời Bắc thuộc.

Lời giải

Một số nét trong chính sách cai trị về chính trị, kinh tế, văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với người dân Việt Nam thời Bắc thuộc:

Về chính trị:

 • Chia Âu Lạc thành các quận, huyện và sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc
  Đưa người Hán sang cai trị người Việt theo luật pháp hà khắc.
  Về kinh tế:
 • Sử dụng chế độ tô thuế
 • Bắt cống nạp sản vật quý (ngọc minh cơ, sừng tê, ngà voi, đồi mồi…)
 • Nắm độc quyền về sắt và muối đối với người Việt
Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Phân tích khổ 2 bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh (3 mẫu)

Về văn hóa:

 • Mở trường lớp dạy chữ Hán
 • Áp dụng luật Hán
 • Tìm cách truyền bá văn hóa, phong tục phương Bắc.

Câu 2

Nêu những chuyển biến về kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam trong thời Bắc thuộc.

Lời giải

Những chuyển biến về kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam trong thời Bắc thuộc:

Về kinh tế:

 • Sử dụng công cụ bằng sắt, sức kéo của trâu bò, kĩ thuật chiết cành… vào trong trồng trọt và chăn nuôi.
 • Nghề thủ công truyền thống như đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, làm mộc.. phát triển với kĩ thuật sản xuất cao hơn.
 • Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, làm đường, làm mật mía…

Về văn hóa, xã hội:

 • Tổ chức xã hội thay đổi rõ rệt: Quan lại đô hộ -> Địa chủ Hán và Hào trưởng Việt -> nông dân công xã -> nông dân lệ thuộc -> nô tì.
 • Truyền bá tư tưởng Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và phong tục của người Hán vào ngày càng nhiều.

Câu 3

Hãy cho biết những cách thức canh tác, nghề thủ công nào trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì, phát triển cho đến ngày nay

Lời giải

Những cách thức canh tác, nghề thủ công nào trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì, phát triển cho đến ngày nay:

Hình thức canh tác: Công cụ sản xuất làm bằng sắt, dùng trâu bò làm sức kéo, chiết cành…
Nghề thủ công: nghề làm gốm, làm mộc, làm thủy tinh, làm mật, làm đường

5/5 - (610 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Lịch Sử 6 Bài 13: Nhà nước Âu Lạc - Soạn Sử 6 trang 63 sách Cánh diều

T6 Th2 18 , 2022
Giải bài tập SGK Lịch sử 6 Bài 13 trang 63 giúp các bạn học sinh lớp 6 nhanh chóng giải được các bài tập phần kiến thức mới và phần luyện tập vận dụng. Đồng thời nắm vững kiến thức về nhà nước Âu Lạc. Soạn Sử 6 bài […]
Lịch Sử 6 Bài 13: Nhà nước Âu Lạc - Soạn Sử 6 trang 63 sách Cánh diều - lich su 6 bai 13