Kế hoạch giáo dục môn Tin học 6 sách Cánh diều

Danh mục bài viết

Kế hoạch giáo dục môn Tin học 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học môn Tin học 6.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm kế hoạch môn Ngữ văn, Địa lí, cùng hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của chiase24.com:

Kế hoạch giáo dục môn Tin học 6 sách Cánh diều

Phụ lục III
HUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG:……………………………
TỔ:……………………………………..

Họ và tên giáo viên:……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN TIN HỌC, LỚP: 6
(Năm học 2021 – 2022)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

2

Tuần 1, 2

SGK, SGV, giáo án

Lớp học

2

Bài 2. Xử lí thông tin

2

Tuần 3, 4

SGK, SGV, giáo án

Lớp học

3

Bài 3. Thông tin trong máy tính

2

Tuần 5, 6

SGK, SGV, giáo án

Lớp học

4

Bài 4. Mạng máy tính

2

Tuần 7, 8

SGK, SGV, giáo án

Lớp học

5

Kiểm tra giữa kỳ I

1

Tuần 9

Đề

Lớp học

6

Bài 5. Internet

2

Tuần 10, 11

SGK, SGV, giáo án

Lớp học

7

Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu

2

Tuần 12, 13

SGK, SGV, giáo án,

Máy vi tính

Lớp học, Phòng thực hành

8

Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet

2

Tuần 14, 15

SGK, SGV, giáo án,

Máy vi tính

Lớp học, Phòng thực hành

9

Bài 8. Thư điện tử

2

Tuần 16, 17

SGK, SGV, giáo án,

Máy vi tính

Lớp học, Phòng thực hành

10

Kiểm tra cuối kỳ I

1

Tuần 18

Đề

Lớp học

11

Bài 9. An toàn thông tin trên Internet

2

Tuần 19, 20

SGK, SGV, giáo án

Lớp học

12

Bài 10. Sơ đồ tư duy

2

Tuần 21, 22

SGK, SGV, giáo án,

Máy vi tính

Lớp học, Phòng thực hành

13

Bài 11. Định dạng văn bản

2

Tuần 23, 24

SGK, SGV, giáo án,

Máy vi tính

Lớp học, Phòng thực hành

14

Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng

2

Tuần 25, 26

SGK, SGV, giáo án,

Máy vi tính

Lớp học, Phòng thực hành

15

Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế

1

Tuần 27

SGK, SGV, giáo án,

Máy vi tính

Phòng thực hành

16

Bài 14. Hoàn thành sổ lưu niệm.

Kiểm tra giữa kỳ II

1

Tuần 28

Đề, Máy vi tính

Phòng thực hành

17

Bài 15.Thuật toán

2

Tuần 29, 30

SGK, SGV, giáo án

Lớp học

18

Bài 16.Các cấu trúc điều khiển

2

Tuần 31, 32

SGK, SGV, giáo án

Lớp học

19

Bài 17. Chương trình máy tính

2

Tuần 33, 34

SGK, SGV, giáo án,

Máy vi tính

Lớp học, Phòng thực hành

20

Kiểm tra cuối kỳ II

1

Tuần 35

Đề

Lớp học

Xem Thêm:  100 bài tập ôn hè môn Toán lớp 6 - Bài tập hệ thống kiến thức môn Toán lớp 6

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

  • Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9: Mỗi tuần 2 buổi.
  • Bồi dưỡng học sinh thi Tin học trẻ cấp huyện: Mỗi tuần 2 buổi.

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

…………, ngày … tháng … năm 2021

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

5/5 - (555 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Hóa học 10 Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử - Giải bài tập Hóa 10 trang 22

T6 Th2 18 , 2022
Giải Hóa 10 Bài 4 giúp các em học sinh lớp 10 nắm vững được kiến thức về cấu tạo, sự chuyển động của các electron trong nguyên tử. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa học 10 chương 1 trang 22. Việc giải bài tập Hóa 10 […]
Hóa học 10 Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử - Giải bài tập Hóa 10 trang 22 - hoa hoc 10 bai 4 cau tao vo nguyen tu giai bai tap hoa 10 trang 22 157296