Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Danh mục bài viết

Tiết thứ

Loại tiết (phân môn, tăng thời lượng, ôn tập..)

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm dự kiến thực hiện (có thể điều chỉnh khi thực hiện)

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Ghi chú (nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung…)

HỌC KÌ I

1

Làm quen với học sinh, ôn tập một số kiến thức cơ bản TA Tiểu học

1

2

UNIT 1: HomeLesson 1.1: New words + Listening

( Trang 6 )

1

3

UNIT 1: HomeLesson 1.2: Grammar

( Trang 7 )

1

4

UNIT 1: HomeLesson 1.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 8 )

1

5

UNIT 1: HomeLesson 2.1: New words + Reading

( Trang 9 )

1

6

UNIT 1: HomeLesson 2.2: Grammar

( Trang 10 )

1

7

UNIT 1: HomeLesson 2.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 11 )

1

8

UNIT 1: HomeLesson 3.1: New words + Listening

( Trang 12 )

1

9

UNIT 1: HomeLesson 3.2: Reading + Speaking + Writing

( Trang 13 )

1

10

UNIT 1: Home – REVIEW

( Trang 86 – 87 )

1

11

UNIT 2: SchoolLesson 1.1: New words + Listening

( Trang 14 )

1

12

UNIT 2: SchoolLesson 1.2: Grammar

( Trang 15 )

1

13

UNIT 2: SchoolLesson 1.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 16 )

1

14

UNIT 2: SchoolLesson 2.1: New words + Reading

( Trang 17 )

1

15

UNIT 2: SchoolLesson 2.2: Grammar

( Trang 18 )

1

16

UNIT 2: SchoolLesson 2.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 19 )

1

17

UNIT 2: SchoolLesson 3.1: New words + Listening

( Trang 20 )

1

18

UNIT 2: SchoolLesson 3.2: Reading + Speaking + Writing

( Trang 21 )

1

19

UNIT 2: School REVIEW

( Trang 88 – 89 )

1

20

UNIT 3: FriendsLesson 1.1: New words + Listening

( Trang 22 )

1

21

UNIT 3: FriendsLesson 1.2: Grammar

( Trang 23 )

1

22

UNIT 3: FriendsLesson 1.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 24 )

1

23

Ôn tập kiểm tra giữa kỳ 1

1

24

Kiểm tra giữa kỳ 1

1

25

Chữa bài kiểm tra giữa kỳ 1

1

26

UNIT 3: FriendsLesson 2.1: New words + Reading

( Trang 25 )

1

27

UNIT 3: FriendsLesson 2.2: Grammar

( Trang 26 )

1

28

UNIT 3: FriendsLesson 2.3: Pronuciation + Speaking

Xem Thêm:  Tranh tô màu Siêu nhân - Bộ sưu tập hình ảnh tô màu cho trẻ

( Trang 27 )

1

29

UNIT 3: FriendsLesson 3.1: New words + Listening

( Trang 28 )

1

30

UNIT 3: FriendsLesson 3.2: Reading + Speaking + Writing

( Trang 29 )

1

31

UNIT 3: Friends – REVIEW

( Trang 90 – 91 )

1

32

UNIT 4: Festivals and Free TimeLesson 1.1: New words + Listening

( Trang 30 )

1

33

UNIT 4: Festivals and Free TimeLesson 1.2: Grammar

( Trang 31 )

1

34

UNIT 4: Festivals and Free TimeLesson 1.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 32 )

1

35

UNIT 4: Festivals and Free TimeLesson 2.1: New words + Reading

( Trang 33 )

1

36

UNIT 4: Festivals and Free TimeLesson 2.2: Grammar

( Trang 34 )

1

37

UNIT 4: Festivals and Free TimeLesson 2.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 35 )

1

38

UNIT 4: Festivals and Free TimeLesson 3.1: New words + Listening
( Trang 36 )

1

39

UNIT 4: Festivals and Free TimeLesson 3.2: Reading + Speaking + Writing

( Trang 37 )

1

40

UNIT 4: Festivals and Free TimeREVIEW

( Trang 92 – 93 )

1

41

UNIT 5: Around Town – Lesson 1.1: New words + Listening

( Trang 38 )

1

42

UNIT 5: Around Town – Lesson 1.2: Grammar

( Trang 39 )

1

43

UNIT 5: Around Town – Lesson 1.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 40 )

1

44

UNIT 5: Around Town – Lesson 2.1: New words + Reading

( Trang 41 )

1

45

UNIT 5: Around Town – Lesson 2.2: Grammar

( Trang 42 )

1

46

UNIT 5: Around Town – Lesson 2.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 43 )

1

47

UNIT 5: Around Town – Lesson 3.1: New words + Listening

( Trang 44 )

1

48

UNIT 5: Around Town – Lesson 3.2: Reading + Speaking + Writing

( Trang 45 )

1

49

UNIT 5: Around Town – REVIEW

( Trang 94 – 95 )

1

50

Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1

1

51

Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1

1

52

Kiểm tra cuối học kỳ 1

1

53

Chữa bài kiểm tra cuối học kỳ 1

1

HỌC KÌ II

54

UNIT 6: Community services – Lesson 1.1: New words + Listening

( Trang 46 )

1

55

UNIT 6: Community services – Lesson 1.2: Grammar

( Trang 47 )

1

56

UNIT 6: Community services – Lesson 1.3: Pronuciation + Speaking

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Đoạn văn thuyết minh về cây bút bi

( Trang 48 )

1

57

UNIT 6: Community services – Lesson 2.1: New words + Reading

( Trang 49 )

1

58

UNIT 6: Community services – Lesson 2.2: Grammar

( Trang 50 )

1

59

UNIT 6: Community services – Lesson 2.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 51 )

1

60

UNIT 6: Community services – Lesson 3.1: New words + Listening

( Trang 52 )

1

61

UNIT 6: Community services – Lesson 3.2: Reading + Speaking + Writing

( Trang 53 )

1

62

UNIT 6: Community services – Review

( Trang 96 – 97 )

1

63

UNIT 7: Movies – Lesson 1.1: New words + Listening

( Trang 54 )

1

64

UNIT 7: Movies – Lesson 1.2: Grammar

( Trang 55 )

1

65

UNIT 7: Movies – Lesson 1.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 56 )

1

66

UNIT 7: Movies – Lesson 2.1: New words + Reading

( Trang 57 )

1

67

UNIT 7: Movies – Lesson 2.2: Grammar

( Trang 58 )

1

68

UNIT 7: Movies – Lesson 2.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 59 )

1

69

UNIT 7: Movies – Lesson 3.1: New words + Listening

( Trang 60 )

1

70

UNIT 7: Movies – Lesson 3.2: Reading + Speaking + Writing

( Trang 61 )

1

71

UNIT 7: Movies – Review

( Trang 98 – 99 )

1

72

UNIT 8: The World around Us – Lesson 1.1: New words + Listening

( Trang 62 )

1

73

UNIT 8: The World around Us – Lesson 1.2: Grammar

( Trang 63 )

1

74

UNIT 8: The World around Us – Lesson 1.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 64 )

1

75

Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2

1

76

Kiểm tra giữa học kỳ 2

1

77

Chữa bài kiểm tra giữa học kỳ 2

1

78

UNIT 8: The World around Us – Lesson 2.1: New words + Reading

( Trang 65 )

1

79

UNIT 8: The World around Us – Lesson 2.2: Grammar

( Trang 66 )

1

80

UNIT 8: The World around Us – Lesson 2.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 67 )

1

81

UNIT 8: The World around Us – Lesson 3.1: New words + Listening

( Trang 68 )

1

82

UNIT 8: The World around Us – Lesson 3.2: Reading + Speaking + Writing

( Trang 69 )

1

83

UNIT 8: The World around Us – Review

( Trang 100 – 101 )

1

84

UNIT 9: Houses in the Future – Lesson 1.1: New words + Listening

Xem Thêm:  Một số bài Toán về số và chữ số lớp 2 - Tài liệu ôn tập lớp 2 môn Toán

( Trang 70 )

1

85

UNIT 9: Houses in the Future – Lesson 1.2: Grammar

( Trang 71 )

1

86

UNIT 9: Houses in the Future – Lesson 1.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 72 )

1

87

UNIT 9: Houses in the Future – Lesson 2.1: New words + Reading

( Trang 73 )

1

88

UNIT 9: Houses in the Future – Lesson 2.2: Grammar

( Trang 74 )

1

89

UNIT 9: Houses in the Future – Lesson 2.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 75 )

1

90

UNIT 9: Houses in the Future – Lesson 3.1: New words + Listening

( Trang 76 )

1

91

UNIT 9: Houses in the Future – Lesson 3.2: Reading + Speaking + Writing

( Trang 77 )

1

92

UNIT 9: Houses in the Future – REVIEW

( Trang 102 – 103 )

1

93

UNIT 10: Cities around the World – Lesson 1.1: New words + Listening

( Trang 78 )

1

94

UNIT 10: Cities around the World – Lesson 1.2: Grammar

( Trang 79 )

1

95

UNIT 10: Cities around the World – Lesson 1.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 80 )

1

96

UNIT 10: Cities around the World – Lesson 2.1: New words + Reading

( Trang 81 )

1

97

UNIT 10: Cities around the World – Lesson 2.2: Grammar

( Trang 82 )

1

98

UNIT 10: Cities around the World – Lesson 2.3: Pronuciation + Speaking

( Trang 83 )

1

99

UNIT 10: Cities around the World – Lesson 3.1: New words + Listening

( Trang 84 )

1

100

UNIT 10: Cities around the World – Lesson 3.2: Reading + Speaking + Writing

( Trang 85 )

1

101

UNIT 10: Cities around the World – REVIEW

( Trang 104 – 105 )

1

102

Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2

1

103

Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2

1

104

Kiểm tra cuối học kỳ 2

1

105

Chữa bài kiểm tra cuối học kỳ 2

1

5/5 - (480 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Kế hoạch giáo dục môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

T6 Th2 18 , 2022
Tiết thứ Loại hình HĐ Bài học (1) Số tiết (2) Thời điểm (3) Thiết bị dạy học (4) Địa điểm dạy học (5) CHỦ ĐỀ 1.EM VỚI NHÀ TRƯỜNG 1 SH dưới cờ Lễ khai giảng năm học 1 Tuần 1 Sân trường 2 SH theo CĐ Lớp học […]
Kế hoạch giáo dục môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - ke hoach giao duc mon hoat dong trai nghiem huong nghiep 6 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 156940