Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 6 sách Chân trời sáng tạo

Danh mục bài viết

STT Tên bài/chủ đề Tên văn bản Số tiết Số thứ tự tiết Yêu cầu cần đạt Ghi chú

1

Bài 6:

Điểm tựa tinh thần

(12 tiết)

Đọc:

(8 tiết)

– VB 1: Gió lạnh đầu mùa

2 tiết

73-74

– Nhận biết chủ đề, đề tài, nhân vật chính của chuyện.

– Phân tích nhân vật qua ngoại hình, cử chỉ, hành động, ý nghĩa của nhân vật.

– Hiểu được bài học về cách nghĩ và ứng xử của nhân vật trong vb.

– VB 2: Tuổi thơ tôi

2 tiết

75-76

– Thực hành đọc – hiểu: Tuổi thơ tôi

Đọc kết nối chủ điểm:

– Con gái của mẹ

1 tiết

77

– Thực hành đọc kết nối chủ điểm với văn bản Gió lạnh đầu mùa Tuổi thơ tôi để hiểu hơn về chủ điểm: Điểm tựa tinh thần

– Thực hành Tiếng Việt

2 tiết

78-79

– Nhận biết được nghĩa của từ ngữ khi được đặt trong dấu ngoặc kép.

– Chỉ ra được những đặc điểm, chức năng của đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc kép.

Đọc mở rộng theo thể loại:

– Chiếc lá cuối cùng

1 tiết

80

– Nhận biết được đặc điểm nhân vật, chủ đề, đề tài, các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm.

Viết:

– Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc.

2 tiết

81-82

– Viết được biên bản, ghi ghép đúng quy cách.

Nói và nghe:

– Tóm tắt nội dung trình bày của người khác

1 tiết

83

– Tóm tắt được nội dung trình bày của người khác

– Ôn tập

1 tiết

84

– Ôn lại kiến thức về những bài tập đã làm

2

Bài 7:

Gia đình yêu thương

(12 tiết)

Đọc:

(7 tiết)

– VB 1: Những cánh buồm

2 tiết

85-86

– Bước đầu nhận biết đặc trưng hình thức của bài thơ, tác dụng của yếu tố tự sự, miêu tả của bài thơ.

– Nhận biết tình cảm, cảm xúc của người viết qua ngôn ngữ thơ.

– Biết yêu thương, quan tâm người thân trong gia đình.

– VB 2: Mây và sóng

2 tiết

87-88

– Thực hành đọc – hiểu: Mây và sóng

– Tìm hiểu văn bản : Mây và sóng

Đọc kết nối chủ điểm:

– Chị sẽ gọi em bằng tên

1 tiết

89

– Thực hành đọc kết nối chủ điểm với văn bản Những cánh buồm Mây và song để hiểu hơn về chủ điểm: Gia đình yêu thương

– Thực hành Tiếng Việt

1 tiết

90

– Nhận biết được từ đa nghĩa, từ đồng âm và phân tích được tác dụng của chúng.

Đọc mở rộng theo thể loại:

– Con là…

1 tiết

91

– Bước đầu nhận xét được một số nét độc đáo của bài thơ; nêu được tác dụng của yếu tố tự sự và miêu tả của bài thơ.

Xem Thêm:  Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 8 khoá 12 dành cho Công an (2 mẫu)

– Nhận biết tình cảm, cảm xúc của người viết qua bài thơ

Viết:

– Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ

2 tiết

92-93

– Viết được vb đảm bảo các bước tìm ý, lập dàn ý, xem lại, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

– Viết lại được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ

Nói và nghe:

– Tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất

2 tiết

94-95

– Biết tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất.

– Ôn tập

1 tiết

96

– Ôn lại kiến thức về những bài tập đã làm

3

Bài 8:

Những góc nhìn cuộc sống

(12 tiết)

Đọc:

(6 tiết)

– VB 1: Học thầy, học bạn

2 tiết

97-98

– Nhận biết được đặc điểm văn bản nghị luận; các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong vb, mối quan hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.

– Tóm tắt được nội dung chính trong vb nghị luận.

– Nêu được bài học, cách ứng xử được rít ra từ vb.

– VB 2: Về hai cách hiểu bài ca dao “Ra đi anh nhớ quê nhà”

1 tiết

99

– Thực hành đọc – hiểu: Về hai cách hiểu bài ca dao “Ra đi anh nhớ quê nhà”

– Tìm hiểu văn bản

Đọc kết nối chủ điểm:

– Góc nhìn

1 tiết

100

– Thực hành đọc kết nối chủ điểm với văn bản Học thầy, học bạnVề hai cách hiểu bài ca dao “Ra đi anh nhớ quê nhà” để hiểu hơn về chủ điểm: Những góc nhìn cuộc sống

– Thực hành Tiếng Việt

1 tiết

101

– Nhận biết được từ mượn, trình bày cách sử dụng từ mượn.

– Nhận biết nghĩa của một số yếu tố Hán – Việt thông dụng và từ có yếu tố Hán – Việt

Đọc mở rộng theo thể loại:

– Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc

1 tiết

102

– Nhận biết đặc điểm của văn bản nghị luận; các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong vb.

– Chỉ ra được mối quan hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng

– Ôn tập giữa kì II

1 tiết

103

– Gợi ý trả lời những câu hỏi KT giữa kì II

– Kiểm tra giữa kì II

2 tiết

104-105

Viết:

– Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.

3 tiết

106-107-108

– Viết được vb đảm bảo các bước tìm ý, lập dàn ý, xem lại, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

Xem Thêm:  Soạn bài Một năm ở tiểu học - Chân trời sáng tạo 6

– Viết lại được bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.

Nói và nghe:

– Trình bày ý kiến về một vấn đề, hiện tượng trong đời sống

2 tiết

109-110

– Trình bày được ý kiến về một vấn đề, hiện tượng trong đời sống

– Ôn tập

1 tiết

111

– Ôn lại kiến thức về những bài tập đã làm

4

Bài 9:

Nuôi dưỡng tâm hồn

(12 tiết)

Đọc:

(8 tiết)

– VB 1: Lẵng quả thông

2 tiết

112-113

– Nhận biết được đề tài, chủ đề, nhân vật, trong tác phẩm.

– Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của tác giả qua ngôn ngữ

– Phân tích được nhân vật qua: hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩa.

– Nêu được ý nghĩa được rút ra từ vb

– VB 2: Con muốn làm một cái cây

2 tiết

114-115

– Thực hành đọc – hiểu: Con muốn làm một cái cây

– Tìm hiểu văn bản

Đọc kết nối chủ điểm:

– Và tôi nhớ khói

1 tiết

116

– Thực hành đọc kết nối chủ điểm với văn bản Lẵng quả thông Con muốn làm một cái cây để hiểu hơn về chủ điểm: Nuôi dưỡng tâm hồn

– Thực hành Tiếng Việt

2 tiết

117-118

– Nhận biết được tác dụng của lựa chọn cấu trúc câu đối với việc thể hiện nghĩa của vb

Đọc mở rộng theo thể loại:

– Cô bé bán diêm

1 tiết

119

Viết:

– Kể lại một trải nghiệm của bản thân

2 tiết

120-121

– Viết được vb đảm bảo các bước tìm ý, lập dàn ý, xem lại, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

– Viết lại được bài văn Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân

Nói và nghe:

– Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân

1 tiết

122

– Kể lại được một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân

– Ôn tập

1 tiết

123

– Ôn lại kiến thức về những bài tập đã làm

5

Bài 10:

Mẹ thiên nhiên

(12 tiết)

Đọc:

(8 tiết)

– VB 1: Lễ cúng thần lúa của người Chơ-ro

2 tiết

124-125

– Nhận biết được vb thuật lại một sự kiện, nêu được mối quan hệ giữa đặc điểm vb với mục đích của nó.

– Hiểu được tác dụng của yếu tố thông tin như nhan đề, sa-po, đề mục, chữ đậm số thứ tự và đầu dòng trong vb

– Biết được cách triển khai vb thông tin theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả.

– Biết được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu…)

– VB 2: Trái Đất – Mẹ của muôn loài

2 tiết

126-127

– Thực hành đọc – hiểu: Trái Đất – Mẹ của muôn loài

– Tìm hiểu văn bản

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Đoạn văn cảm nhận nhân vật cậu em trai trong văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên

Đọc kết nối chủ điểm:

– Hai cây phong

1 tiết

128

– Thực hành đọc kết nối chủ điểm với văn bản Lễ cúng thần lúa của người Chơ-ro Trái Đất – Mẹ của muôn loài để hiểu hơn về chủ điểm: Mẹ thiên nhiên

– Thực hành Tiếng Việt

2 tiết

129-130

– Biết được dấu chấm phẩy

– Biết được vai trò của phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu…)

Đọc mở rộng theo thể loại:

– Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ

1 tiết

131

– Hiểu được tác dụng của một số yếu tố trong vb thông tin như nhan đề, sa-po, hình ảnh, chữ đậm số thứ tự và đầu dòng trong vb.

Viết:

– Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện

2 tiết

132-133

– Viết được vb đảm bảo các bước tìm ý, lập dàn ý, xem lại, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

– Bước đầu biêt viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện

Nói và nghe:

– Tóm tắt nội dung trình bày của người khác

1 tiết

134

– Tóm tắt nội dung trình bày của người khác

– Ôn tập

1 tiết

135

– Ôn lại kiến thức về những bài tập đã làm

6

Bài 11:

Bạn sẽ giải quyết việc này như thế nào?

(2 tiết)

– Làm thế nào để giúp Cô Bé Rắc Rối lựa chọn sách?

2 tiết

136-137

– Biết vận dụng kiến thức đời sống, văn học. Các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe để giải quyết tình huống.

– Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua các bước: xác định vấn đề; đề xuất, lựa chọn giải pháp; thực hiện giải pháp; đánh giá giải pháp

– Phát triển tư duy độc lập, biết đánh giá sự vật, hiện tượng, biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới góc nhìn khác nhau.

– Quan tâm, yêu thương người khác

– Làm thế nào để bày tỏ tình cảm với bố mẹ?

– Làm thế nào để thực hiện một sản phẩm cho Góc truyền thông của trường?

7

Ôn tập cuối kì II

Ôn tập cuối kì II

1 tiết

138

– Gợi ý trả lời các câu hỏi ôn tập HKII

8

Kiểm tra cuối kì II

Kiểm tra cuối kì II

2 tiết

139-140

TC

68 tiết

5/5 - (451 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Soạn Sinh 8 Bài 66: Ôn tập - Tổng kết - Giải SGK Sinh học 8 trang 212

T6 Th2 18 , 2022
Sinh 8 Bài 66: Ôn tập – Tổng kết giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững được kiến thức về nội dung chương trình học kì 2. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Sinh học 8 chương XI trang 212. Vậy sau đây là nội dung […]
Soạn Sinh 8 Bài 66: Ôn tập - Tổng kết - Giải SGK Sinh học 8 trang 212 - soan sinh 8 bai 66 on tap tong ket giai sgk sinh hoc 8 trang 212 154148