Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục thể chất 6 sách Chân trời sáng tạo

Danh mục bài viết

Chủ đề Tuần Tiết Tên bài 1. CHẠY CỰ LI NGẮN 1 Bài 1: Động tác bổ trợ kĩ thuật chạy, kĩ thuật chạy cự li ngắn 2 Bài 1: Động tác bổ trợ kĩ thuật chạy, kĩ thuật chạy cự li ngắn 3 Bài 2: Chạy giữa quãng 4 Bài 2: Chạy giữa quãng 5 Bài 3: Xuất phát và chạy lao sau xuất phát 6 Bài 3: Xuất phát và chạy lao sau xuất phát 7 Bài 3: Xuất phát và chạy lao sau xuất phát 8 Bài 4: Chạy về đích 9 Bài 4: Chạy về đích 10 Bài 4: Chạy về đích 2. NÉM BÓNG 11 Bài 1. Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng 12 Bài 1. Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng 13 Bài 1. Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng 14 Bài 2. Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng 15 Bài 2. Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng 16 Bài 2. Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng 17 Bài 2. Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng 18 Kiểm tra đánh giá giữa kì I 19 Bài 2. Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng 20 Bài 2. Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng 21 Bài 3. Chuẩn bị chạy đà và chạy đà 22 Bài 3. Chuẩn bị chạy đà và chạy đà
Xem Thêm:  Cách làm món miến xào thập cẩm thơm ngon
23 Bài 3. Chuẩn bị chạy đà và chạy đà 24 Bài 3. Chuẩn bị chạy đà và chạy đà 25 Bài 3. Chuẩn bị chạy đà và chạy đà 3. CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH 26 Bài 3. Chuẩn bị chạy đà và chạy đà 27 Bài 1. Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li trung bình 28 Bài 1. Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li trung bình 29 Bài 2. Chạy giữa quãng trên đường thẳng, đường vòng 30 Bài 2. Chạy giữa quãng trên đường thẳng, đường vòng 31 Bài 2. Chạy giữa quãng trên đường thẳng, đường vòng 32 Bài 3. Xuất phát, tăng tốc độ sau, xuất phát và chạy về đích 33 Bài 3. Xuất phát, tăng tốc độ sau, xuất phát và chạy về đích 34 Bài 3. Xuất phát, tăng tốc độ sau, xuất phát và chạy về đích 35 Kiểm tra đánh giá kì I 36 Kiểm tra đánh giá kì I HỌC KÌ 2 4. BÀI TẬP THỂ DỤC 37 Bài 1. Bài thể dục liên hoàn (nhịp 1 đến nhịp 11) 38 Bài 1. Bài thể dục liên hoàn (nhịp 1 đến nhịp 11) 39 Bài 2. Bài thể dục liên hoàn (nhịp 12 đến nhịp 23) 40 Bài 2. Bài thể dục liên hoàn (nhịp 12 đến nhịp 23) 41 Bài 2. Bài thể dục liên hoàn (nhịp 24 đến nhịp 30)
Xem Thêm:  Truyện Buổi học cuối cùng - Buổi học cuối cùng, An-phông-xơ Đô-đê
42 Bài 2. Bài thể dục liên hoàn (nhịp 24 đến nhịp 30) PHẦN BA. THỂ THAO TỰ CHỌN 43 Bài 1. Bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước 44 Bài 1. Bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước 45 Bài 1. Bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước 46 Bài 1. Bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước 47 Bài 1. Bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước 48 Bài 1. Bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước 49 Bài 1. Bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước 50 Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái 51 Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái 52 Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái 53 Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái 54 Kiểm tra giữa kì II 55 Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái 56 Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái 57 Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái 58 Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái 59 Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái 60 Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái
Xem Thêm:  Soạn bài Nỗi thương mình - Soạn văn 10 tập 2 bài 29 (trang 107)
61 Bài 3. Kĩ thuật phát cầu trái tay 62 Bài 3. Kĩ thuật phát cầu trái tay 63 Bài 3. Kĩ thuật phát cầu trái tay 64 Bài 3. Kĩ thuật phát cầu trái tay 65 Bài 3. Kĩ thuật phát cầu trái tay 66 Bài 3. Kĩ thuật phát cầu trái tay 67 Bài 3. Kĩ thuật phát cầu trái tay 68 Ôn tập 69 Kiểm tra đánh giá kì II 70 Kiểm tra đánh giá kì II
5/5 - (552 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Bài giảng điện tử môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Học kì 1)

T6 Th2 18 , 2022
Bài giảng điện tử môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm đầy đủ các bài soạn trong học kì 1, được thiết kế dưới dạng file trình chiếu PowerPoint với nhiều hiệu ứng đẹp mắt. Nội dung bài học trình bày chi tiết cho […]
Bài giảng điện tử Toán lớp 6