Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 6 sách Cánh diều

Danh mục bài viết

Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học môn Địa lí 6.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của chiase24.com:

Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 6 sách Cánh diều

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ………………………………………

TỔ: …………………………………………………

Họ và tên giáo viên: ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỊA LÍ, LỚP 6
(Năm học 2021 – 2022)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

1

Bài mở đầu

2

Tuần

2

Bài 1. Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa li của một địa điểm trên bản đổ

1

Tuần

Quả địa cầu; Lưới kinh tuyến, vĩ tuyến

Lớp 6 ……

3

Bài 2. Các yếu tổ cơ bản của bản đồ

3

Tuần

Quả địa cầu, bản đồ, Lưới kinh tuyến, vĩ tuyến, la bàn

Lớp 6 ……

4

Bài 3. Lược đồ trí nhớ

1

Tuần

Tranh ảnh, bản đồ VN,

Lớp 6 ……

5

Bài 4. Thực hành: Đọc bản đồ.

Xác định vị trì của đôi tượng địa lí trên bản đổ. Tim đường đi trên bàn đồ

1

Tuần

Bản đồ các nước ĐNA, bản đồ khu vực.

Lớp 6 ……

6

Bài 5. Trái Đất trong hệ Mặt Trời Hình dạng và kích thước của Trái Đẩt

1

Tuần

Hình ảnh hệ mặt Trời, Kích thức Trái Đất, Con tàu qua kính viễn vọng

Lớp 6 ……

7

Bài 6. Chuyển động tự quay quanh trục cùa Trái Đất và các hệ quả Địa lí

2

Tuần

Quả địa cầu, tranh các khu vực giờ,

Tranh sự lệch hướng của các vật thể

Lớp 6 ……

8

Bài 7. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí

2

Tuần

– Sơ đồ chuyển động của Trái đất quanh Mặt Trời và các mùa ở BCB;

– Tranh cảnh quan 4 mùa;

– Tranh Trái Đất trong ngày 22-6 và 22-12;

– Tranh 7.4 Nửa sáng tối của Trái Đất ngày 22-6

– Tranh H7.5 Độ dài ban ngày ở các vĩ độ khác nhau vào ngày 22-6

Lớp 6 ……

9

Bài 8. Xác định phưong hướng ngoài thực địa

1

Tuần

La bàn; Tranh H8.1 xác định phương hướng khi quan sát mặt trời mọc

Lớp 6 ……

10

Bài 9. Cấu tạo của Trái Đất.

Các màng kiển tạo. Núi lửa và động đẩt

2

Tuần

– Tranh 9.1 Các lớp bên trong của Trái Đất.

– Sơ đồ vỏ Trái Đất.

– Lược đồ các mảng kiến tạo lớn và vành đai núi lửa, động đất trên Trái Đất.

Hình ảnh về hậu quả của động đất

Lớp 6 ……

11

Bài 10. Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

1

Tuần

– Mô hình hiện tượng tạo núi.

– Hình ảnh các dạng địa hình

Lớp 6 ……

12

Bài 11.Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

3

Tuần

– Tranh mô phỏng các bộ phận của núi.

– Tranh ảnh về các dạng địa hình đồi núi, đồng bằng, cao nguyên, hang động.

– Hình ảnh về 1 số loại khoáng sản.

Lớp 6 ……

13

Bài 12. Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hỉnh đơn giản

1

Tuần

– Bản đồ vùng núi Tây bắc nước ta.

– 1 số hình ảnh về Tây Bắc

Lớp 6 ……

14

Bài 13. Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió

2

Tuần

– Sơ đồ các tầng khí quyển.

– Biểu đồ các thành phần không khí.

– Khí áp.

– Lược đồ phân bố các đai khí áp và 1 số loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất

Lớp 6 ……

15

Bài 14. Nhiệt độ vả mưa. Thời tiết và khí hậu

2

Tuần

– Lược đồ nhiệt độ TB năm trên Trái Đất.

– Lược đồ lượng mưa TB năm trên Trái Đất.

– Lược đồ các đới khí hậu trên Trái Đất.

– Nhiệt kế thuỷ ngân và thiết bị đo độ ẩm trong phòng

Lớp 6 ……

16

Bàỉ 15. Biến đổi khí hậu và ứng phó vói biến đổi khí hậu

1

Tuần

– Hình ảnh về những hậu quả của sự biến đổi khí hậu.

Lớp 6 ……

17

Bàỉ 16. Thực hành: Đọc lược đổ khí hậu và biểu độ nhiệt độ —lượng mưa

1

Tuần

– Lược đồ nhiệt độ trung bình tháng 1 ở Việt Nam.

– Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của 3 địa điểm thuộc 3 đới khí hậu khác nhau ở bán cầu bắc.

– Lược đồ các đới khí hậu tren Trái Đất.

Lớp 6 ……

18

Bàỉ 17. Các thành phần chủ yểu của thuỷ quyến. Tuần hoàn nước trên Trái Đất

1

Tuần

– Sơ đồ vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất.

Lớp 6 ……

19

Bài 18. Sông. Nước ngầm và băng hà

2

Tuần

– Bản đồ lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình.

– Sơ đồ tầng nước ngầm.

– Hình ảnh các trang trại lớn trên xa mạc.

– Hình ảnh núi băng

Lớp 6 ……

20

Bài 19. Biển và đại dương. Một sổ đặc điểm của môi trường biển

2

Tuần

– Lược đồ các đại dương thế giới.

– Lược đồ các dòng biển trên đại dương thế giới

– Hình ảnh thuỷ triều lên và xuống tại cùng 1 địa điểm

Lớp 6 ……

21

Bài 20. Thực hành: Xác định trên lược đồ các đại dương thế giới

1

Tuần

– Lược đồ trống các lục địa và đại dương thế giới

Lớp 6 ……

22

Bài 21: Lớp đất trên Trái Đất

2

Tuần

– Tranh 22.1 một mặt cắt thẳng đứng các tầng đất.

– Lược đồ các nhóm đất chính trên Trái Đất.

– Hình ảnh về 1 số loại đất chính

Lớp 6 ……

23

Bài 22. Sự da dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

3

Tuần

– Hình ảnh về thế giới đa dạng của thực vật và động vật.

– Lược đồ các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

– Lược đồ sự phân bố các kiểu rừng nhiệt trên Trái Đất.

– Tranh ảnh về rừng nhiệt đới

Lớp 6 ……

24

Bài 23. Thực hành: Tìm hiểu lớp phù thực vật ở địa phương

1

Tuần

Tranh ảnh, video về Thực vật, động vật ở địa phương

Lớp 6 ……

25

Bài 24. Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

3

Tuần

– Biểu đồ quy mô dân số thế giới qua 1 số năm.

– Lược đồ phân bố dân cư thế giới 2018.

– Biểu đồ số lượng thành phố theo quy mô dân số 2018.

– Lược đồ phân bố các thành phố từ 10 triệu người trở lên trên thế giới năm 2018

Lớp 6 ……

26

Bài 25. Con người và thiên nhĩên

1

Tuần

– Tranh ảnh về 1 số vịnh đẹp ở Vn và trên Thế giới

Lớp 6 ……

Bài 26. Thực hành: Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất

2

Tuần

– Tranh ảnh, video về những tác động cảu con người tới nhiên thiên ở địa phương em sinh sônhs

Lớp 6 ……

Xem Thêm:  Kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn THCS theo Công văn 5512

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày tháng năm 20…

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

5/5 - (366 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Soạn Sinh 9 Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường

T6 Th2 18 , 2022
Soạn Sinh 9 Bài 53 giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường thiên nhiên. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Sinh 9 trang 160. Giải Sinh 9 Bài 53 là […]
Soạn Sinh 9 Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường - soan sinh 9 bai 53 tac dong cua con nguoi doi voi moi truong 155325