Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Danh mục bài viết

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2021 – 2022 môn Công nghệ 6.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của chiase24.com:

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: THCS………..
TỔ: TỰ NHIÊN

Họ và tên giáo viên: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: CÔNG NGHỆ, LỚP 6
(Năm học 2021 – 2022)

I. Kế hoạch dạy học

1. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học

Học kì Các chủ đề lớn (phần, chương…, có thể chèn thêm nhiều dòng tuỳ theo nội dung của bộ môn) Lý thuyết Bài tập/ luyện tập Thực hành Ôn tập Kiểm tra giữa kì Kiểm tra cuối kì Khác (tăng thời lượng, tiết trả bài, chữa bài …, có thể kẻ thêm nhiều cột nếu cần) Tổng

Học kì I

Chương I: Nhà ở

5

0

0

0

0

0

5

Chương II: Bảo quản và chế biến thực phẩm

6

0

2

2

1

1

12

Chương III: Trang phục và thời trang

1

0

0

0

0

0

1

Tổng học kì I

12

2

2

1

1

18

Học kì II

Chương III: Trang phục và thời trang

4

0

0

0

0

0

4

Chương IV: Đồ dùng điện trong gia đình

7

0

2

2

1

1

13

Tổng học kì II

11

0

2

2

1

1

17

Cả năm

23

4

4

2

2

35

2. Phân phối chương trình

Tiết thứ

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Học kì I

Chương I: Nhà ở

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Chủ đề: Nhà ở

Bài 1: Khái quát về nhà ở

Bài 2: Xây dựng nhà ở

Bài 3: Ngôi nhà thông minh

5

Tuần 1- 5

Tranh về vai trò và đặc điểm chung của nhà ở

Tranh về Kiến trúc nhà ở Việt Nam

Tranh về Xây dựng nhà ở

Tranh về Ngôi nhà thông minh

Video về Ngôi nhà thông minh

Trên lớp

Chương II: Bảo quản và chế biến thực phẩm

Tiết 6 + 7

Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng

2

Tuần 6,7

Tranh về Thực phẩm trong gia đình

Trên lớp

Tiết 8

Ôn tập giữa kì

1

Tuần 8

Trên lớp

Tiết 9

Thi giữa kì I

1

Tuần 9

Trên lớp

Tiết 10

Tiết 11

Tiết 12

Tiết 13

Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm

4

Tuần 10-13

Tranh về Phương pháp bảo quản thực phẩm

Tranh về Phương pháp chế biến thực phẩm

Video về Vệ sinh an toàn thực phẩm trong gia đình

Trên lớp

Tiết 14+ 15

Bài 6: Dự án bữa ăn kết nỗi yêu thương

3

Tuần 14 – 15

Bộ dụng cụ chế biến món ăn không sử dụng nhiệt.

Bộ dụng cụ tỉa hoa, trang trí món ăn

Bộ dụng cụ chế biến món ăn không sử dụng nhiệt.

Trên lớp

Tiết 16

Ôn tập học kì

1

Tuần 16

.

Trên lớp

Tiết 17

Thi học kì I

1

Tuần 17

Trên lớp

Chương III. Trang phục và thời trang

Tiết 18

Bài 7: Trang phục trong đời sống

1

Tuần 18

Tranh về Trang phục và đời sống

Hộp mẫu các loại vải

Trên lớp

Học kì II

Tiết 19

Bài 7: Trang phục trong đời sống (tiếp)

1

Tuần 19

Tranh về Trang phục và đời sống

Hộp mẫu các loại vải

Trên lớp

Tiết 20+21

Bài 8: Sử dụng trang phục trong đời sống

2

Tuần 20,21

Trên lớp

Tiết 22

Bài 9: Thời trang

1

Tuần 22

Video về Trang phục và thời trang

Trên lớp

Chương IV: Đồ dùng điện trong gia đình

Tiết 23 + 24

Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình

2

Tuần 23,24

Trên lớp

Tiết 25

Ôn tập

1

Tuần 25

Trên lớp

Tiết 26

Thi giữa kì II

1

Tuần 26

Trên lớp

Tiết 27+ 28

Bài 11: Đèn điện

2

Tuần 27,28

Tranh về Đèn điện

Bóng đèn các loại

Trên lớp

Tiết 29

Bài 12: Nồi cơm điện

1

Tuần 29

Tranh về Nồi cơm điện

Nôi cơm điện

Trên lớp

Tiết 30+31

Bài 13: Bếp hồng ngoại

2

Tuần 30,31

Tranh về Bếp điện

Bếp điện

Trên lớp

Tiết 32

Ôn tập học kì

1

Tuần 32

Trên lớp

Tiết 33

Thi cuối học kì II

1

Tuần 33

Trên lớp

Tiết 34 + 35

Bài 14: Dự án An toàn và tiết kiệm điện trong gia đình

2

Tuần 34,35

Video về An toàn điện trong gia đình

Trên lớp

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

….…., ngày 12 tháng 8 năm 2021

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

5/5 - (734 bình chọn)
Xem Thêm:  Ôn tập giữa học kì I trang 95 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học tự nhiên 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

T6 Th2 18 , 2022
Kế hoạch giáo dục môn Khoa học tự nhiên 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn […]
Kế hoạch giáo dục môn Khoa học tự nhiên 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - ke hoach giao duc mon khoa hoc tu nhien 6 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 156933