Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 6 sách Cánh diều

Danh mục bài viết

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học môn Công nghệ 6.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm kế hoạch môn Ngữ văn, Địa lí, cùng hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của chiase24.com:

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 6 sách Cánh diều

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

Trường…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 6
(Năm học 2020 – 2021)

I. Kế hoạch dạy học

1. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học

Các chủ đề lớn (phần, chương…, có thể chèn thêm nhiều dòng tuỳ theo nội dung của bộ môn)

Lý thuyết

Bài tập/luyện tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra giữa kì

Kiểm tra cuối kì

Khác (tăng thời lượng, tiết trả bài, chữa bài …, có thể kẻ thêm nhiều cột nếu cần)

Tổng

Học kì 1

13

0

0

3

1

1

0

18

Học kì 2

13

0

0

2

1

1

0

17

Cả năm

26

0

0

5

2

2

0

35

2. Phân phối chương trình

Stt

Tiết

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

HỌC KÌ I

CHƯƠNG I: NHÀ Ở (8 tiết)

1

1

Bài 1: Nhà ở đối với con người

1

Tuần 1

Tranh về vai trò và đặc điểm chung của nhà ở

Tranh về kiến trúc nhà ở Việt Nam

Lớp học

2

2

Bài 1: Nhà ở đối với con người

1

Tuần 2

Tranh về vai trò và đặc điểm chung của nhà ở

Tranh về kiến trúc nhà ở Việt Nam

Lớp học

3

3

Bài 2: Xây dựng nhà ở

1

Tuần 3

Tranh về xây dựng nhà ở

Lớp học

4

4

Bài 2: Xây dựng nhà ở

1

Tuần 4

Tranh về xây dựng nhà ở

Lớp học

5

5

Bài 3: Ngôi nhà thông minh

1

Tuần 5

Tranh về ngôi nhà thông minh

Video về ngôi nhà thông minh

Lớp học

6

6

Bài 3: Ngôi nhà thông minh

1

Tuần 6

Tranh về ngôi nhà thông minh

Video về ngôi nhà thông minh

Lớp học

7

7

Bài 4: Sử dụng năng lượng trong gia đình

1

Tuần 7

Tranh

Lớp học

8

8

Ôn tập giữa kì I chủ đề 1: Nhà ở

1

Tuần 8

Lớp học

9

9

Thi giữa kì I

1

Tuần 9

10

10

Bài 4: Sử dụng năng lượng trong gia đình

1

Tuần 10

Tranh

Lớp học

CHƯƠNG II: BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (6 tiết)

11

11

Bài 5: Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng

1

Tuần 11

Tranh về thực phẩm trong gia đình

Lớp học

12

12

Bài 5: Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng

1

Tuần 12

Tranh về thực phẩm trong gia đình

Lớp học

13

13

Bài 6: Bảo quản thực phẩm

1

Tuần 13

Tranh về phương pháp bảo quản thực phẩm

Tranh về phương pháp chế biến thực phẩm

Lớp học

14

14

Bài 7: Chế biến thực phẩm

1

Tuần 14

Tranh về phương pháp bảo quản thực phẩm

Tranh về phương pháp chế biến thực phẩm

Lớp học

15

15

Bài 7: Chế biến thực phẩm

1

Tuần 15

Tranh về phương pháp bảo quản thực phẩm

Tranh về phương pháp chế biến thực phẩm

Lớp học

16

16

Ôn tập cuối kỳ I

1

Tuần 16

Lớp học

17

17

Thi cuối kỳ I

1

Tuần 17

18

18

Ôn tập chủ đề 2: Bảo quản và chế biến thực phẩm

1

Tuần 18

Lớp học

HỌC KỲ II

CHƯƠNG III- TRANG PHỤC VÀ THỜI TRANG (5 tiết)

19

19

Bài 8: Các loại vải thường dùng trong may mặc

1

Tuần 19

Tranh về trang phục và đời sống

Lớp học

20

20

Bài 8: Các loại vải thường dùng trong may mặc

1

Tuần 20

Tranh về trang phục và đời sống

Lớp học

21

21

Bài 9: Trang phục và thời trang

1

Tuần 21

Lớp học

22

22

Bài 10: Lực chọn và sử dụng trang phục

1

Tuần 22

Tranh về trang phục và đời sống

Giới thiệu về trang phục, vai trò của trang phục, các loại trang phục, lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục; thời trang trong cuộc sống.

Hộp mẫu các loại vải

Lớp học

23

23

Bài 11: Bảo quản trang phục

1

Tuần 23

CHƯƠNG IV: ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH (11 tiết)

24

24

Bài 12: Đèn điện

1

Tuần 24

Đèn điện

Lớp học

25

25

Ôn tập giữa kì II chủ đề 3: Trang phục và thời trang

1

Tuần 25

Lớp học

26

26

Thi giữa kì II

1

Tuần 26

27

27

Bài 12: Đèn điện

1

Tuần 27

Đèn điện

Lớp học

28

28

Bài 12: Đèn điện

1

Tuần 28

Đèn điện

Lớp học

29

29

Bài 13: Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại

1

Tuần 29

Tranh về đèn điện

Bóng đèn các loại

Lớp học

30

30

Bài 13: Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại

1

Tuần 30

Mẫu vật

Lớp học

31

31

Bài 14: Quạt điện và máy giặt

1

Tuần 31

Tranh

Lớp học

32

32

Ôn tập cuối kỳ II chủ đề 4: Đồ dùng điện trong gia đình

1

Tuần 32

Lớp học

33

33

Thi cuối kì II

1

Tuần 33

34

34

Bài 14: Quạt điện và máy giặt

1

Tuần 34

Tranh

Lớp học

35

35

Bài 15: Mát điều hoà không khí một chiều

1

Tuần 35

Tranh

Lớp học

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

….…., ngày 12 tháng 8 năm 2021

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

5/5 - (503 bình chọn)
Xem Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa môn Sinh học THCS Mô đun 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật 6 sách Cánh diều

T6 Th2 18 , 2022
Kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học […]
Kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật 6 sách Cánh diều - ke hoach giao duc mon mi thuat 6 sach canh dieu 156967