Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary – TOEFL dành cho học sinh Tiểu học

Danh mục bài viết

Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary - TOEFL dành cho học sinh Tiểu học - bg3 65

Tng quan v i thi ……………………………………………………………………………………………………………. 1

Mc đích bài thi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Cu trúc bài thi TOEFPrimary™ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Bài thi Nghe và Đọc Cấp độ 1 ………………………………………………………………………………………………………………. 2

Bài thi Nghe và Đọc Cấp độ 2 ………………………………………………………………………………………………………………. 2

Trước khi thi ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

ng dẫn đăng ký thi TOEFL Primary ………………………………………………………………………………………………………………... 3

Thí sinh khuyết tt hoc nhu cu y tế đc bit …………………………………………………………………………………………… 3

ch thc hoàn thin phiếu tr li ……………………………………………………………………………………………………………. 3

Thông tin thí sinh trong phiếu tr li …………………………………………………………………………………………………………. 4

Vào ngày thi ………………………………………………………………………………………………………………..……. 5

Phiếu tr li ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

Giy t tùy thân ………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 7

Quy định ti phòng thi

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

Trong quá trình làm bài thi …………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

Chun b cho bài thi TOEFL Primary …………………………………………………………………………………………….. 8

ch thức tô đáp án trong phiếu tr li …………………………………………………………………………………………………….. 8

Thc hành trên mu phiếu tr lời đối vi câu hi mu ………………………………………………………………………………. 10

Các dng câu hi trong phần Đc hiu ………………………………………………………………………………………………………… 11

c dng câu hi trong phn Nghe hiu ……………………………………………………………………………………………………….. 13

Đáp ánu hỏi mu ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Đim và Phiếu điểm ……………………………………………………………………………………………………… 18

Đim bài thi Nghe và Đọc ……………………………………………………………………………………………………………………… 18

Khung CEFR…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

Đim Lexile® ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

Bng quy đổi đim s phần Đọc hiu TOEFL Primary ………………………………………………………………………………… 19

Xem Thêm:  Tài liệu ôn thi TOEFL Primary - Bài dự thi đánh giá trình độ Tiếng Anh của Tiểu học

Bng quy đổi đim s phn Nghe hiu TOEFL Primary ……………………………………………………….…………………….. 19

t năng lực hin tại và đưa ra kế hoch hc tp tiếp theo ………………………………………………………………………. 20

5/5 - (570 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tài liệu hướng dẫn dạy môn Toán lớp 4 theo chương trình VNEN

T2 Th2 21 , 2022
Chủ đề 4: Các phép tính với phân số Chủ đề 5: Biểu đồ Chủ đề 6: Đại lượng và đo đại lượng Chủ đề 7: Các yếu tố hình học Chủ đề 8: Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng Chủ đề 9: Giải bài toán có lời văn […]
Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary - TOEFL dành cho học sinh Tiểu học - tai lieu huong dan day mon toan lop 4 theo chuong trinh vnen 144625